Hur räknas kvotandelar i det danska fisket?

Hur räknar danska myndigheter? Hur räknar jag? Beroende på hur vi räknar när det gäller fiskerättigheter (kvoter) i det danska fisket så får vi olika resultat för hur stora andelar någon innehar. Grunderna är dock desamma. Fiskerättigheter räknas per båt. Läs mer…

Individuella överförbara kvoter – i grunden en bra grej

Individuella överförbara kvoter är det enda som lett till minskade fiskeflottor och en minskning av överkapaciteten inom fisket i olika länder. Det används idag, helt eller delvis inom alla länder runt Nordsjön och Östersjön, Island, Norge, Storbritannien, Danmark, Sverige, Finland, Läs mer…