Bristfällig analys av det pelagiska systemet och kvothandel

Miljö- och beteendeekonomen Lisa Björk på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har studerat olika typer av förvaltningsstrategier inom det svenska fisket. Del har hon studerat det TURF-baserade systemet i Gullmarsfjorden vilket hon konstaterat medfört en bättre förvaltning och lönsammare företag. Dels Läs mer…

Det är inte kvothandel som lett till minskat antal fiskebåtar

Antalet fiskebåtar i den danska fiskeflottan och antalet yrkesfiskare har minskat sen  mycket lång tid tillbaka. Minskningen har i sig mycket lite med införandet av individuella överförbara kvoter (TFC eller ITQ) och möjligheten att köpa och sälja kvoter att göra Läs mer…

Individuella överförbara kvoter – i grunden en bra grej

Individuella överförbara kvoter är det enda som lett till minskade fiskeflottor och en minskning av överkapaciteten inom fisket i olika länder. Det används idag, helt eller delvis inom alla länder runt Nordsjön och Östersjön, Island, Norge, Storbritannien, Danmark, Sverige, Finland, Läs mer…