Miljöpartiets fiskeriansvarige i EU tycks ha noll koll på fisket

Linnéa Engström är EU-parlamentariker för Miljöpartiet och vice-ordförande i fiskeutskottet i EU-parlamentet. Det är problematiskt eftersom hon vet väldigt lite om fisket. Det är alltså inte bara miljöpartiet lokalt i Karlshamn som har noll koll utan även politiker med makt Läs mer…

Märkligt råd från ICES om räkfisket i Skagerak och norska rännan

De flesta fiskbestånd i svenska fiskevatten förvaltas med hjälp av fleråriga förvaltningsplaner. Dessa har som långsiktigt mål att fisket ska kunna bedrivas hållbart och långsiktigt bärkraftigt. I det målet ingår att enskilda yrkesfiskare inte ska förlora möjligheten att försörja sig genom Läs mer…

EU-valet – Miljöpartiets fiskeripolitik

Miljöpartiet och den gröna partigruppen i EU-parlamentet har antagit en fiskeripolitik som formulerats i ett antal punkter inför besluten om den nya EU-politiken för fisket som tagits denna vinter men vi kan utgå från att det fortfarande är den gröna Läs mer…