LL 237 Avena filmade späckhuggare vid Sörgrunn

Späckhuggare har återigen siktats på svenskt vatten. Varje år kommer rapporter om den späckhuggarflock som uppehåller sig i Skagerak utanför den svenska kusten och söder om Norge hel året. Den åttonde april kunde besättningen på fiskebåten Avena (LL237) sikta en Läs mer…