LL 237 Avena filmade späckhuggare vid Sörgrunn

Späckhuggare har återigen siktats på svenskt vatten. Varje år kommer rapporter om den späckhuggarflock som uppehåller sig i Skagerak utanför den svenska kusten och söder om Norge hel året. Den åttonde april kunde besättningen på fiskebåten Avena (LL237) sikta en Läs mer…

Kustnära demersalt fiske på västkusten – landningar 2019

I det demersala fisket i Sverige fördelas kvoterna med hjälp av årliga fiskemöjligheter. Dessa kan bytas, säljas och hyras ut på årsbasis.  De arter som omfattas av detta system är torsk i Östersjön, torsk, kolja och havskräfta i Öresund, Kattegatt, Läs mer…

En liten trålare är inte skonsammare än en större

Läser ett reportage i Bohusläningen om en ung fiskare, Dennis Andersson i Smögen. Han har köpt en mindre trålare, den nästan 12 meter långa LL 237 Avena. En trålare som främst används till kräftfiske. Att kall det skuta som journalisten, Läs mer…