LL 237 Avena filmade späckhuggare vid Sörgrunn

Späckhuggare har återigen siktats på svenskt vatten. Varje år kommer rapporter om den späckhuggarflock som uppehåller sig i Skagerak utanför den svenska kusten och söder om Norge hel året. Den åttonde april kunde besättningen på fiskebåten Avena (LL237) sikta en grupp med späckhuggare utanför Sörgrunn Hållö. Den aktuella flocken såg också i området i slutet av december.

Den stadiga förekomsten av späckhuggare och blåfenad tonfisk i svenska vatten tyder på att det finns mycket gott om sill och makrill. Späckhuggarna jagar främst sill och de kommer in till kusten i Bohuslän för att frossa på den nordsjösill och den rügensill (från Östersjön) som tar sig till Skagerak på våren och sommaren för att äta sig feta och stora. På sommaren kommer också makrillen in och då följer tonfisken efter och uppehåller sig i Kattegatt och Skagerak under slutet av sommaren och början av hösten.

Späckhuggarna fångades på film av besättningen på L 237 Avena, troligen jagar de sill:

Mer om späckhuggare finns i facebook-gruppen Sveriges Späckhuggare.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!