Insjöarnas fiskare – Niklas Fisk AB

Niklas Fisk AB är ett fiskeriföretag i Sandshagen i närheten av Göksholm som ligger i Stora Mellösa i Örebro Kommun. Ägare är Niklas Johansson. I styrelsen sitter Niklas Johansson som ordinarie ledamot med fadern Hans Johansson som suppleant. Läs mer…

Yrkesfiske i Hjälmaren

Yrkesfisket i Hjälmaren är större än yrkesfisket i Mälaren och Vättern, men mindre än det i Vänern. Fisket kan bedrivas med yrkesfiskelicens eller med enskild fiskerätt men statistiken gäller bara fiske med yrkesfiskelicens. Gös och signalkräfta är de viktigaste arterna Läs mer…