Hirtshalsfiskarna – HG 410 Signet ApS

HG 410 Signet ApS är ett räkfiskeföretag med bas i Hirtshals. Tillsammans med Fiskeriselskabet Westbank ApS och Ocean Prawns A/S är det ett av få danska räkfiskeföretag som inte hör hemma i Skagen. Läs mer…

Räkfisket och det nya fiskeriavtalet i Danmark

Fisket av nordhavsräka i Skagerak och Nordsjön är det danska fiske som har den högsta kvotkoncentrationen. I fisket finns en mycket begränsad mängd fiskebåtar och i stort sett alla överskrider kvottaken. Räkfisket är ett småskaligt fiske inom FKA-systemet där de Läs mer…