Fiskodlingsfusion

Familjen Hukkanen som äger Kalaneuvos Oy och Nordic Trout AB har köpt estniskägda Heimon Kala Oy. Heimon Kala Oy bedriver fiskodling och fiskförädling. Kalaneuvos är ett fiskförädlingsföretag och Nordic Trout ett fiskodlingsföretag. Heimon Kala har länge varit i estnisk ägo och ägdes senast av AS PRFoods Läs mer…