Fiskodlingsfusion

Familjen Hukkanen som äger Kalaneuvos Oy och Nordic Trout AB har köpt estniskägda Heimon Kala Oy. Heimon Kala Oy bedriver fiskodling och fiskförädling. Kalaneuvos är ett fiskförädlingsföretag och Nordic Trout ett fiskodlingsföretag. Heimon Kala har länge varit i estnisk ägo och ägdes senast av AS PRFoods Läs mer…

Fiskodling i Sverige

Fiskodling för konsumtion är något som är ovanligt i Sverige och de odlingar som finns är i allmänhet små. Den vanligaste arten som odlas är regnbåge. 5 företag dominerar matfiskodlingen i Sverige och de är också störst när det gäller Läs mer…