Kvinnliga yrkesfiskare

Kvinnliga yrkesfiskare är mycket ovanligt och har så alltid varit. Men kvinnor har spelat en stor roll för fisket ändå.

Fiskeri som bedrivs med krokredskap som exempel backor (långrev) behöver agnas. Det kan handla om hundratals krokar som ska agnas. Detta arbete har historiskt och i hela världen i stor utsträckning skötts av kvinnor. Även i arbetet med att ta hand om fisken har kvinnorna dominerat, det gäller torkning av långa och tillverkning av andra fiskprodukter. I moderna fiskberedningsindustrier dominera i allmänhet också kvinnor. Så även om det finns få kvinnor som är yrkesfiskare har saknar kvinnor inte betydelse för fisket.

2011 fanns det 20 kvinnliga yrkesfiskare i Sverige Av totalt 1 606 yrkesfiskare. I Kungsör finns en av dem, Anna Vesper, som fiskar gös i Hjälmaren. Det enda småskaliga fisket i Sverige som är MSC-märkt. Hon har idag också uppmärksammats av Radio Örebro.

Lise Bjørn Jørgensen

Lise Bjørn Jørgensen

En annan kvinna inom fisket på en liten större skala är Lise Bjørn Jørgensen i Danmark som är delägare i den stora pelagiska trålaren och snörpvadsbåten HG 333 Isafold i Danmark. kanske kan hon inte ses som fiskare utan mer som fiskeriredare. Fiskebåtsredare.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!