Långfenad tonfisk hittad på en strand i närheten av Strömstad

Långfenad tonfisk (Thunnus alalunga) som också kallas albacore är en tonfisk som normalt finns i varmare vatten och aldrig brukar dyka så långt norrut som Skagerak, Det är alltså ingen tonfisksläkting som de alltid stabilt missledande Sportfiskarna påstår utan en Läs mer…

Många norska båtar vill fiska tonfisk

Norge har i år beslutat och fått tillstånd för att återigen börja fiska blåfenad tonfisk. På prov visserligen, men en del tyder på att tonfisken är tillbaks i norska vatten med bestånd i en storleksordning som kan möjliggöra fiske. Hela Läs mer…

Ohållbart tonfiskfiske

Greenpeace har gett ut en rapport om världens tonfiskfiske. Huvdudelen av fisket sker med snörpvad (ringnot, purse seine), men då handlar det i huvudsak om mindre tonfiskarter som bonit (skipjack), gulfenad tonfisk och albacora. Men de fiskar även blåfenad tonfisk Läs mer…