Alarmerande läge för havsnejonöga

Redan 2019 slog Länsstyrelsen i Halland larm om att arten drastiskt hade minskat och 2020 fick den rödlistestatus som ”Starkt hotad”. Efter årets inventering bedömer de att det bara finns ett 100-tal lekande vuxna individer i hela landet. Av dessa räknades 60 i halländska vattendrag. Läs mer…

HKPO mot förslaget om fler skyddade områden i Kattegatt

Sveriges Fiskares PO (SFPO) är mot fler skyddade områden i Kattegatt och mycket kritiska mot Havs- och vattenmyndighetens (HaV) hantering av frågan. SFPO är inte ensamma om att vara kritiska utan även Havs- och Kustfiskarnas PO är starkt kritiska. Även Läs mer…

SFPO vänder sig mot fler fredade områden i Kattegatt

Länsstyrelsen i Halland har föreslagit flera nya fiskeförbudsområden i Kattegatt. Deras förslag har godtagits av Havs- och vattenmyndigheten som gjort dem till sina med vissa förändringar. Sveriges Fiskares PO riktar i sitt remissvar hård kritik mot förslaget som sådant men framförallt mot sättet Läs mer…