Alarmerande läge för havsnejonöga

Redan 2019 slog Länsstyrelsen i Halland larm om att arten drastiskt hade minskat och 2020 fick den rödlistestatus som ”Starkt hotad”. Efter årets inventering bedömer de att det bara finns ett 100-tal lekande vuxna individer i hela landet. Av dessa räknades 60 i halländska vattendrag. Läs mer…

Alenäs har inte helt rätt om ålen

Ingemar Alenäs har en blogg och han kallar sig ekologikonsult. I ett inlägg om ålen och flyttning av ål från Severn i England har han missat några väsentliga saker vilket innebär att han vilseleder. Ålen som fångas i Severn är Läs mer…