Granskning av fisket i Medelhavet

Ett projekt för att få fisket i Medelhavet mer hållbart har initierats av MSC och WWF. Första steget är att kartlägga 100 småskaliga franska och spanska yrkesfisken för att bedöma fiskets hållbarhet. Förhoppningen är att några fisken är så pass Läs mer…

MSC-certifieringen av torskfisket i Östersjön dras tillbaka

Det saknas vetenskapligt underlag som visar att bestånden av torsk i östra Östersjön är i bra skick och därför dras MSC:s certifikat tillbaka. Detta betyder att torsk fångad i östra Östersjön efter idag inte kan säljas som MSC. ”Ny forskning Läs mer…

MSC om det certifierade kräftfisket och oegentligheter

Ett nyligen certifierat fiske av havskräftor (jomfruhummer på danska och ibland norway lobster på engelska, något som får en del att tro att det rör sig om hummer) har kritiserats av organisationen The Black Fish. Detta då de anser att det bedrivs tjuvfiske Läs mer…

MSC-märkning har gjort gott för nordsjösillen

Det menar i alla fall Marine Stewardship Council (MSC) som står bakom MSC-märkningen i en rapport de nyligen publicerat. De MSC-certifierade fiskeflottorna menas ha bidragit till betydelsefulla förbättringar i det marina ekosystemet. Färska siffror från rapporten Global Impact visar att Läs mer…

Kalix röda guld vill ha MSC:s miljömärke

Champagne, parmaskinka och Kalix Löjrom – alla har de ursprungsmärkning som skyddar deras varumärken. Nu vill Kalix Löjrom även ha MSC:s miljömärke som ett bevis på att de fiskar sitt ”röda guld” med omtanke om havsmiljön. Fisket av siklöja granskas Läs mer…

MSC – en garant för hållbart fiske

Enligt en ny rapport är MSC-märkningen en garanti för att fisket verkligen bedrivs på ett hållbart sätt. Rapporten Global Impacts bygger på MSC:s internationella databas från nästan 200 certifierade fisken. Med hjälp av databasen kan man nu för första gången få en Läs mer…