Passiva fiskeredskap står för en allt mindre andel av landningarna

En allt större del av de svenska fiskebåtarna utgörs av små fiskebåtar som ägnar sig åt kustnära småskaligt fiske. Även den andel av yrkesfiskarna som ägnar sig åt småskaligt kustnära fiske verkar öka. Samtidigt minskar dock deras andel av den Läs mer…