Passiva fiskeredskap står för en allt mindre andel av landningarna

En allt större del av de svenska fiskebåtarna utgörs av små fiskebåtar som ägnar sig åt kustnära småskaligt fiske. Även den andel av yrkesfiskarna som ägnar sig åt småskaligt kustnära fiske verkar öka. Samtidigt minskar dock deras andel av den landade fisken enligt en rapport från EU.

Mest har landningarna minskat bland större fiskebåtar på över 12 meter som fiskar med passiva redskap. Detta mätt i både vikt och värde. Men minskningen är också stor bland mindre båtar som fiskar med passiva redskap, framförallt när det gäller vikt. Minskningen är 89,6% melanm 2010 och 2018 bland båtar över 12 meter som fiskar med passiva redskap medan minskningen bland båtar under 10 meter som fiskar med passiva redskap är 36,1% under motsvarande period.

Däremot kan vi sen ökning av landningarna från små båtar som fiskar med aktiva redskap. Både när det gäller landad vikt och landningsvärde. Ökningen av den landade vikten från 2010 till 2018 är 101,8%, från 1,4 miljoner ton till 2,8 miljoner ton. Andelen av den landade mängden fisk i vikt har ökat från 0,7% till 1,3% och när det gäller landningsvärdet från 4,4% till 5,3%.

Detta kan avspegla en övergång från passiva redskap till aktiva redskap i det småskaliga fisket. En sådan övergång kan vara framtvingad av den ökade förekomsten av säl. Den leder också till att båtarna i det småskaliga fisket troligen också ökar lite i storlek då trålare måste längre ut till havs för att kunna fiska på grund av trålfiskeförbudet nära kusten. Det finns även en möjlighet att det vi ser också visar en övergång från burfiske av kräftor till trålfiske av kräftor. Aktiva redskap är nästan undantagslöst trål. Det finns en båt som ibland fiskar med snurrevad (skotsk snurrevad).

Landad fisk i 1000-tals ton per båtsegment, segment, år 2010, år 2018, förändring

 • Båtar passiva redskap < 10 m, 2 664, 1 703, – 36,1%
 • Båtar passiva redskap 10-12 m, 2 821, 1 867, – 33,8%
 • Båtar passiva redskap > 12 m, 1 201, 125, – 89,6%
 • Båtar aktiva redskap < 12 m, 1 419, 2 864, + 101,8%
 • Båtar aktiva redskap 12-18 m, 7 538, 6 367, – 15,5%
 • Båtar aktiva redskap 18-24 m, 15 872, 13 606, – 14,3%
 • Båtar aktiva redskap > 24 m, 173 465, 188 151, + 8,5%

Andel av den landade fisken i vikt per båtsegment, segment, år 2010, år 2018

 • Båtar passiva redskap < 10 m, 1,3%, 0,8%
 • Båtar passiva redskap 10-12 m, 1,4%, 0,9%
 • Båtar passiva redskap > 12 m, 0,6%, 0,0%
 • Båtar aktiva redskap < 12 m, 0,7%, 1,3%
 • Båtar aktiva redskap 12-18 m, 3,7%, 3,0%
 • Båtar aktiva redskap 18-24 m, 7,7%, 6,3%
 • Båtar aktiva redskap > 24 m, 84,6%, 87,6%

Värdemässigt och volymmässigt har också de största fiskebåtarna ökat sin andel av landningarna. Ökningen mellan 2010 och 2018 var 8,5% av den landade vikten medan ökningen av landningsvärdet bara var 0,7%. Andelen av den landade vikten har ökat från 84,6% till 87,6%. Andelen av landningsvärdet har samtidigt ökat från 53,1% till 55,0%.

Landad fisk i 1000-tals euro per båtsegment, segment, år 2010, år 2018, förändring

 • Båtar passiva redskap < 10 m, 8 856, 7 526, – 15,0%
 • Båtar passiva redskap 10-12 m, 5 439, 4 908, – 9,8%
 • Båtar passiva redskap > 12 m, 1 937, 233, – 88,0%
 • Båtar aktiva redskap < 12 m, 4 999, 5 903, + 18,1%
 • Båtar aktiva redskap 12-18 m, 13 749, 15 216, + 10,7%
 • Båtar aktiva redskap 18-24 m, 18 798, 16 235, – 13,6%
 • Båtar aktiva redskap > 24 m, 60 821, 61 251, + 0,7%

Andel av den landade fisken i värde per båtsegment, segment, år 2010, år 2018

 • Båtar passiva redskap < 10 m, 7,7%, 6,8%
 • Båtar passiva redskap 10-12 m, 4,7%, 4,4%
 • Båtar passiva redskap > 12 m, 1,7%, 0,2%
 • Båtar aktiva redskap < 12 m, 4,4%, 5,3%
 • Båtar aktiva redskap 12-18 m, 12,0%, 13,7%
 • Båtar aktiva redskap 18-24 m, 16,4%, 14,6%
 • Båtar aktiva redskap > 24 m, 53,1%, 55,0%

Sammantaget har mindre trålare och de allra största trålarna ökat sin betydelse i det svenska fisket. Betydelsen av fisket med passiva redskap har däremot minskat kraftigt mätt i landad vikt och landningsvärde. När det gäller antal båtar och sysselsättning har det passiva fisket däremot ökat sin betydelse. Detta tyder på att fisket med passiva redskap blir allt mer olönsamt samtidigt som bottentrålning blivit allt viktigare för det småskaliga fiskets överlevnad.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!