Svenska landningar av läppfiskar 2023

Läppfiskar är fiskar om används som så kallade putsarfiskar i laxodlingar för att bekämpa laxlus. Tre arter av läppfisk fångas i det svenska fisket. Det är berggylta, skärsnultra och stensnultra. Landningar av läppfiskar i Sverige är små jämfört med hur mycket som landas i Norge. Läs mer…

Bristande kontroll när läppfiskar flyttas till laxodlingar

Norska laxodlare köper in putsarfiskar från avlägsna platser för att hålla efter laxlus i sina odlingar. i huvudsak handlar det om läppfiskar som används till detta ändamål. Läppfiskarna rymmer dock och fortplantar sig med lokala bestånd. Läs mer…