Norsk räkkvot uppfiskad – ändå tillåts fortsatt räkfiske

Den norska räkkvoten i Skagerak och Nordsjön är uppfiskad och det norska räkfisket stoppades därför vid senaste månadsskiftet. Men bara två dagar senare öppnade det igen. Nån mer räkkvot för detta år har dock inte Norge. Istället har de gett Läs mer…

Räkfiske stoppas troligen

Visserligen inte i Nordsjön och Skagerak. Men situationen på Grand Banks utanför Kanada liknar situationen i Västerhavet. På Grand Banks har fångsterna av och kvoterna för nordhavsräka minskat under en lång rad av år. Så har det också varit i Läs mer…