Räkfiske stoppas troligen

Nordhavsräka

Foto: NOAA Fishwatch

Visserligen inte i Nordsjön och Skagerak. Men situationen på Grand Banks utanför Kanada liknar situationen i Västerhavet. På Grand Banks har fångsterna av och kvoterna för nordhavsräka minskat under en lång rad av år. Så har det också varit i Västerhavet. På Grand Banks har främst färöiska fiskare ägnat sig åt okontrollerat fiske, överfiske. I Skagerak och Nordsjön har svenska och norska fiskare ägnat sig år olaglig dumpning och därmed eventuellt också åt överfiske även om hänsyn tagits till den illegala dumpningen vid fastställandet av hur mycket räkor som får fiskas.

Nu kommer sannolikt allt räkfiske på Grand Banks att stoppas tills vidare:

After years of declining catches in the Grand Banks, the North Atlantic Fisheries Organization (NAFO) has now recommended that all fishing in the Grand Banks be stopped next year.

This year’s total allowable catch (TAC) for the area, of 4,300 metric tons, had already been a cut of 50% from last year (see tables below).

“The Northern shrimp stock continues to decline and in order to be precautionary it has also been placed under moratorium,” the fisheries management body wrote in its stock advice, taken at its meeting in Spain last week.

The cut will mainly hit Canada, which has been allocated 3,580t of the TAC in the Grand Banks this year, but Greenland and the Faroe Islands will also be affected.

“The quota in 2014 was 4,300t but if you factor the Faroese self-imposed quota, the total reduction is approximately 5,000t,” pointed out one Canadian exporter.

NAFO’s recommendation comes as Greenland’s government is considering a cut of 25% in its own shrimp catches for next year, which could take its total catches down from  93,300t to approximately 70,000t.

Samma sak kommer att ske i Skagerak och Nordsjön om inte svenska och norska myndigheter får tummen ur och vidtar åtgärder för att lösa de problem som finns i det svenska och norska räkfisket.

Grundorsaken till det minskade räkfisket och de minskade mängderna räkor på Grand Banks och i Västerhavet är dock sannolikt inte överfiske utan kanske istället en ökning av fiskbestånden som äter räkyngel och räkor. Dvs främst olika arter av torskfiskar, som exempelvis kolja och torsk. På Grand Banks finns tydliga indikationer på att bestånden av kolja har börjat öka och i Västerhavet menar fiskare att torskbestånden ökat under senare år.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Räkfiske stoppas troligen”

Kommentarer är stängda.