Svenskdominerade Skagen – S 386 Casilo ApS

S 386 Casilo ApS är Danmarks näst största och Skagens största räkfiskeföretag. Största danska räkfiskeföretaget är Ocean Prawns A/S. S 386 Casilo ApS ägs av Henrik Verner Terpet och Brian Sørensen och är ett av få stora fiskeriföretag i Skagen som ägs av danskar vid sidan av de fiskeriföretag som ägs av eller har koppling till Henning Kjeldsen. Bland räkfiskeföretagen i Skagen är det vanliga dock att de ägs av danskar även om det finns ett undantag, Saron Fiskeri A/S.

År 2019 gjorde S 386 Casilo ApS en mindre förlust. De bokförda tillgångarna var totalt 87 miljoner DKK varav 35 miljoner i fiskerättigheter och 48 miljoner i fiskebåtar. Företaget har cirka 12 anställda. De fiskebåtar bolaget äger är S 486 Sajoni på 335 bruttoton och S 386 Casilo på 184 bruttoton.

Andel av fiskerättigheterna för S 386 Casilo ApS, fiskart och kvot, andel (Danmark)

 • Torsk Skagerak, 2,5%
 • Torsk Kattegatt, 1,5%
 • Sej No/Sk/Ka, 2,5%
 • Kuller Nordsjön, 0,1% (Kolja)
 • Kuller Skag/Katt, 1,6%
 • Kulmule Nordsjön, 0,1% (Kummel)
 • Havtaske, 0,2% (Marulk)
 • Tunga Nordsjön, 0,3%
 • Rödspätta Skag, 0,2%
 • Rödspätta Katt, 0,3%
 • Piggvar/Slätvar, 0,9%
 • Jomfruhummer Sk/Ka, 1,1% (Kräfta)
 • Jomfruhummer Nord, 3,8%
 • Jomfruhummer norsk zon, 0,9%
 • Räka Nordsjön, 14,8%
 • Räka Skag/Katt, 24,0%
 • Räka norsk zon, 25,4%

Total FKA-andel, 1,3%

Förutom styrelseposten i S 386 Casilo ApS är Brian Sörensen styrelsemedlem i Skagen Fiskeriforening medan Henrik Terpet är styrelsemedlem i Skibsforsikringen Frederikshavn G/F.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!