Fiskfoder från skogen

Fiskfoder består ofta av fisk- eller sojamjöl. Det riskerar att inte bli hållbart hållbart när produktionen av odlad fisk ökar. RISE har utvecklat en metod för att göra fiskfoder av proteinkällor från skogen. Nu ska det internationella projektet FISK knyta Läs mer…