Skagens betydelse som fiskehamn har ökat

Under första halvåret 2019 har Skagens hamn ökat sin marknadsandel för landad fisk till 43 procent och landningsvärdet till 30 procent. Nästan hälften av fisken som landades totalt i danska fiskehamnar under första halvåret 2019 landades i Skagen och därmed Läs mer…

Skagen – Danmarks största fiskehamn

Skagen är den största landningshamnen för fisk i Danmark. 2015 landades fisk värt 917 miljoner DKK i hamnen. Värdemässigt var detta 23 procent av allt som landades i Danmark. Totalt landades för 3,9 miljarder DKK. Av totalt 1 171 830 ton fisk Läs mer…