Skagens betydelse som fiskehamn har ökat

Under första halvåret 2019 har Skagens hamn ökat sin marknadsandel för landad fisk till 43 procent och landningsvärdet till 30 procent.

Nästan hälften av fisken som landades totalt i danska fiskehamnar under första halvåret 2019 landades i Skagen och därmed stärker Skagens hamn son position som den största fiskehamnen i Danmark.

Under första halvåret landades 225 000 ton fisk i Skagen, medan det i alla danska hamnar landades totalt 521 000 ton fisk. Skagens hamn ökade sin marknadsandel från 37,7 procent under samma period 2018 till 42,6 procent i år. Willy B. Hansen, VD för Skagens Hamn är mycket nöjd med utvecklingen:

– Jeg glæder mig naturligvis over, at vi har øget vores markedsandel på både værdi og mængder. Den udvikling understøtter vi med etape 3 udvidelsen af havnen, som er i fuld gang, og som udbygger faciliteterne for fiskeriet og fiskeindustrien, siger Willy B. Hansen, adm. direktør for Skagen Havn.

Landningsvärdet i hamnen i Skagen under första halvåret 2019 uppgick till 541 miljoner danska kronor, medan det i alla danska hamnar landades fisk för totalt 1,8 miljarder danska kronor. Skagens hamn ökat sin marknadsandel under första halvåret från 26,1 procent till 29,4 procent.

Totalt har mängden landad fisk minskat med 24 procent i de danska hamnarna, medan siffran för hamnen i Skagen är en minskning med 15 procent. Värdet på den landade fisken har i genomsnitt sjunkit med 15 procent i de danska hamnarna och med fyra procent i Skagens hamn.

I Skagen landas 80 procent av den pelagiska fisken, 42 procent av industrifisken och 43 procent av konsumtionsfisken.

Slutligen visar halvårsstatistiken att svenska (svenskflaggade) fiskebåtar ökat värdet på sina landningar med 26 procent jämfört med samma period förra året till 102 miljoner danska kronor. Räknas även danskflaggade men svenskägda fiskebåtar står sannolikt svenska fiskare för en majoritet av landningarna i Skagen. De utländska fartygen står för drygt hälften av landningsvärdet i Skagen hamn.

De flesta pelagiska fiskebåtar med Skagen som hemmahamn ägs också av svenska fiskare och det är svenska yrkesfiskare som är huvudintressenter i fiskmjölsfabriken FF Skagen och i sillföretaget Scandic Pelagic. Skagen är Sveriges största fiskehamn såväl som Danmark största fiskehamn.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!