Regeringen tänker döda det svenska fisket

I regeringens havsmiljöproposition föreslår regeringen exempelvis att bottentrålning ska förbjudas i alla skyddade havsområden och att trålfiskegränsen ska flyttas ut till 12 sjömil (territorialvattengränsen). Regeringen tänker döda det svenska fisket Läs mer…

Trålförbud i Kattegatt – slutet för kräftfisket?

Det menar danska fiskare som protesterar i olika medier och som skapat en grupp på facebook. Men det är naturligtvis bara skitsnack. I Sverige fiskas en stor del av kräftorna med bur och det finns inget som hindrar att danska kräftfiskare Läs mer…