Regeringen tänker döda det svenska fisket

I regeringens havsmiljöproposition föreslår regeringen exempelvis att bottentrålning ska förbjudas i alla skyddade havsområden och att trålfiskegränsen ska flyttas ut till 12 sjömil (territorialvattengränsen). Regeringen tänker döda det svenska fisket:

  • Förbud mot bottentrålning i skyddade områden.
  • En utflyttning av trålgränsen till 12 nautiska mil i hela Östersjön, från Haparanda till Skanör, samt runt Öland och Gotland.
  • Nytt etappmål till 2030 för att minska övergödningen. Regeringen pratar om bland annat teknikutveckling, behovet av att arbeta utifrån varje avrinningsområde och en ny affärsmodell för att återvinning av kväve och fosfor.
  • Ett utökat skydd av marina områden för att nå det internationella målet om att skydda 30 procent av havet, där 10 % då ska vara strikt skyddat.
  • En stärkt förvaltning av säl- och skarvbestånden. Bland annat allmän jakt på skarv samt ett påverkansarbete på EU för att häva förbudet mot att sälja sälprodukter.
Sillfisket i Östersjön

En utflyttning av trålfiskegränsen skulle innebära att större delen av fisket i södra Östersjön slogs ut. Detta då det huvudsakliga fisket i området är småskaligt trålfiske av sill som sker nära land med flyttrål. Kanske kan en del av trålfisket ersättas med snörpvadsfiske men det är i så fall bara en mindre del och under lekperioden invid land som det skulle kunna vara möjligt.

Effekten på sillen/strömmingen I Östersjön skulle däremot vara noll. Bestånden skulle inte påverkas i nämnvärd utsträckning.

Men inte bara det. En utflyttad trålgräns kräver avtal med Danmark och Finland. Om de mot förmodan skulle gå med på det kan vi nog utgå från att de två länderna stoppar svensk trålning innanför deras 12-milsgräns. Det skulle innebära att även småskaligt fiskfiske och sillfiske utanför Danmarks kust skulle drabbas.

Även annat småskaligt fiske skulle förmodligen drabbas. Detta då de få mottagningsanläggningar för pelagisk fisk som idag finns i Sverige skulle tvingas stänga.

Det storskaliga pelagiska trålfisket skulle dock inte påverkas av de föreslagna åtgärderna. Det sker mycket längre ut och det sker inte med bottentrål. De skulle dessutom kunna fiska i skyddade havsområden även om de idag i allmänhet inte gör det.

Siklöjefisket

Dessutom skulle det mycket lönsamma siklöjefisket i Norrland drabbas. Det sker med bottentrål nära gränsen. Det skulle innebär att nästan allt småskaligt kustnära fiske i Norrland skulle drabbas. Siklöjetrålarna står för större delen av det kustnära strömmingsfisket i  Bottenviken och Bottenhavet. De försörjer surströmmingsindustrin som skulle få lägga ner.

Samma företag står också för en stor del av konsumtionsfisket av lax och sik. Det skulle därmed sannolikt också försvinna.

Räkfisket

Bottentrålningsförbud i skyddade havsområden skulle leda till att räkfisket i Skagerak slogs ut. Räkor fiskas till stor del i Brattens Natura-2000-område och i Kosterhavets nationalpark. Utan räkfiske kommer också en del av kräfttrålningen slås ut. Det är samma småskaliga trålare som till viss del också fiskar kräftor.

Utan räktrålning blir det också mindre fiskfångster då räktrålarna också står för en stor del av fiskfångsterna. Servicen och möjligheterna för fiskare att landa sin fångst skulle till stor del att försvinna. Beredningsindustri skulle läggas ner och en del fiskhandelsföretag skulle läggas ner.

Fiskauktionerna i Göteborg och Smögen skulle få svårt att överleva. Räkor och kräftor är grunden i deras verksamhet. Utan trålning blir det inga räkor.

Turismen i norra Bohuslän skulle också drabbas. Det skulle bli färre fiskebåtar i hamnarna och inga räkor.

Livsmedelsförsörjningen

Det svenska självförsörjningen med livsmedel skulle allvarligt skadas av de föreslagna åtgärderna då en stor del av konsumtionsfisket skulle försvinna.

Övriga förslag

Kraven på ett förbudet mot att försäljning av sälprodukter ska upphöra är ett bra förslaget liksom förslaget om skarvjakt. Men de kräver EU-beslut. Målsättningen när det gäller skyddade havsområden är bra men den berör bara Östersjön då Skagerak och Kattegatt redan har över 30% skyddade havsområden.

Sammanfattning

Sammantaget är regeringspropostionen mycket problematisk för det svenska fisket och för Sveriges livsmedelsförsörjning. Samtidigt är förslagen vad det gäller fisket delvis mycket svåra att få igenom för det kräver förhandlingar med andra länder. Det katastrofala förslaget om skyddade havsområden är vad jag förstår det enda som skulle kunna genomföras utan förhandlingar. Förslahgen innebär att regeringen tänker döda det svenska fisket.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.