Ahlström

Olika grenar av familjen Ahlström i Fiskebäck äger en rad olika fiskeriföretag. Det största av dem är sannolikt Torönland HB som ägs av vad som är fyra nära släktingar och deras ättlingar. De fyra bröderna eller kusinerna är Tore Samuel Ahlström, Martin Ingemar Ahlström, (Sture) Robert Ahlström och Dag Per-Olof Ahlström. Torönland HB äger de två pelagiska trålarna GG 204 Tor-ön och GG 207 Torland, båda på 846 ton, den pelagiska trålaren GG 318 Dyning (hela eller del av, köpt från Tor Rederi AB) på 311 ton.

Robert Ahlström är också engagerad i Mette Fiskeri AB och Tor Rederi AB tillsammans med yngre förmågor inom familjen Ahlström. I Mette Fiskeri AB är även Sture Magnusson engagerad. Sture Magnusson är annars ägare av Fiskeri AB Roxen tillsammans med ett antal släktingar.

Tor Rederi AB (som tidigare hette Aldo Rederi AB) har tidigare figurerat i affärerna kring båtarna Ganthi och Aldo och deras fiske i västsahariska vatten men bedriver idag med all sannolikhet inget aktivt fiske. Då var bolaget ägt av Ove Ahlström eller hans familj. Tor Rederi AB var det bolag som först köpte GG 318 Dyning i ett par affärer för att sen sälja båten till Torönland HB. Såväl Tor Rederi AB, Mette Fiskeri AB som Torönland HB har figurerat i flera liknande affärer åren 2007-2011. Även GG 361 Santos har gått samma väg, först köpt av Tor Rederi AB, sen såld till Torönland HB. Santos är sannolikt skrotad eller såld.

Affärerna i Västshara har främst berört en annan gren av familjen Ahlström, nämligen Ove Ahlströms släktgren. Ove Ahlström är sannolikt ytterligare en kusin eller en bror till någon eller några av ovan nämnda bröderna eller kusinerna. Ove Ahlström äger Fiskeri AB Ganthi som tidigare haft fiskebåten Aldo (GG 309 Aldo) på 878 ton och fiskebåten Ganthi i en rad upplagor i sin ägo och ibland fiskandes i Västsahara. Aldo registrerades sen i Cook Islands men såldes 2008 till Moja Fishing Team Ltd i Belize där båten numera också registrerad. Aldo fiskar fortfarande i Västsahara. Vem som äger Moja Fishing Team är inte känt men på flera internationella sajter om fartyg har företaget en adress i Göteborg. Man kan ju misstänka att en koppling till familjen Ahlström fortfarande finns på något sätt. Speciellt med tanke på att familjen tidigare ägde bolaget Aldo Fishing Team Sarl i Marocko som hyrde fiskebåten Aldo från Fiskeri AB Ganthi och sen hyrde ut båten till Atlas Pelagique. Fiskeri AB Ganthi har ett doterbolag som heter La Jon Rederi AB. La  Jon är uttalet på den västsahariska orten Laayoune (El-Aaiun).

När det gäller Ganthi så har det funnits en rad båtar med namnet Ganthi under årens lopp. Den sista är en båt som inte fiskar aktivt men ägs av Fiskeri AB Ganthi, GG 208 Ganthi av Fiskebäck. Eventuellt är den skrotad. Båten innan dess var Den båt som idag heter Ganthi VIII (Ganthi 8, eller Allotf3) på 786 ton som fiskar i Västsahara och uppges vara såld till Benis Peche Sarl i Marocko. Den såldes av Fiskeri AB Ganthi till familjen Johansson på Rörö i flera steg innan den såldes vidare till Marocko. Ganthi (VII) finns idag i Norge och heter F 225 M Ingrid Majala och är på 845 ton. Den båten är den största Ganthi som funnits. Ganthi (VI) är numera AS 464 Stella Nova, Ganthi (V) är för sin del numera båten Sopelagic (tidigare Nimber och Themis). Den fiskar också i Västsahara. När det gäller Sopelagic och Ganthi VIII finns det kanske ingen koppling till Ahlströms, men man vet aldrig. Jag vill i dett sammhang påpeka att det inte finns nåt olagligt med fisket i Västsahara.

En äldre Torön är idag fiskebåten Midsjo som är registrerad på Komorerna och som fiskar i Västsahara. Den båten hette GG 597 Midsjö när den fanns i Sverige och ägdes av Midlake Fiskeri AB, ett bolag utan anknytning till familjen Ahlström.

Vid sidan av Robert Ahlström är Jonas Ahlström engagerad i Mette Fiskeri AB. Denne är delägare i Ahlström & Larsson Fiske AB tillsammans med Per-Olof Larsson och i Ahlma Fiskeri AB tillsammans med fler medlemmar i familjen Magnusson som ju också har intressen i Mette Fiskeri AB och Fiskeri AB Roxen. Ahlma Fiskeri AB äger båten GG 206 Ahlma.

Ahlström & Larsson Fiske AB ägde tidigare GG 206 Danö, numera FIN 1125T Windö och ägd av Oy Kotka Fiskeri AB (familjen Bryngeld från Fiskebäck är huvudägare). Fiskeri AB Roxen har för sin del också sålt sin båt GG 564 Roxen till Kotka Fiskeri. Ahlström & Larsson Fiske AB och Fiskeri AB Roxen äger idag istället 25% var av trålaren GG 330 Carmona på 514 ton.

En annan släkting är Thomas Ahlström med intressen i Fiskeri AB Spero och en rad förtorendeuppdrag i olika fiskeriorganisationer såväl som en rad engagemang i olika industri- rederi- och fastighetsföretag m.m. Företaget verkar inte äga nån fiskebåt för närvarande. Familjen Claesson som äger Fiskeri AB Ginneton är också nära släktingar till familjen Ahlström. Dem ska jag återkomma till.

Läs också:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!