Fria fantasier om tjuvfiske i Östersjön?

Enligt en skribent på supermiljöbloggen och en docent vid Stockholm Resilience Center, Henrik Österblom som pratat med tidningen Miljöaktuellt (fast nån sån artikel finns inte på nätet så jag vet inte om Österblom faktiskt hävdar det), var tjuvfiske en stor anledning till överfisket av torskbestånden i Östersjön under 2000-talet. Det är eventuellt inte sant.

De enda uppgifter om tjuvfiske av torsk som förekommit tidigare är ursprungligen  från Greenpeace. Med tanke på det är uppgifterna tveksamma och omfattningen av tjuvfisket osäker. Greenpeace är tyvärr inte alltid en trovärdig källa när det gäller fisket.  Tjuvfiske har säkerligen förekommit, (Greenpeace uppger att det handlar om Polen och polska båtar) i viss mån när kontrollmöjligheterna var sämre, men hur stort det varit och om det haft någon som helst betydelse är mera oklart. Miljöorganisationen Oceana menar dock att det förekommer tjuvfiske i Östersjön fortfarande.

GG 359 Westerö

GG 359 Westerö på 272 ton. En stor svensk torsktrålare i Östersjön.

Tjuvfisket på torsk fram till omkring 2006-2008 ägde vad jag förstår främst rum i Barents hav och där har tjuvfisket i stort sett också försvunnit. Tjuvfiskande båtar har så vitt jag vet inte flyttat från Östersjön till Barents hav. De små bottentrålare som är lämpade för fiske i Östersjön lämpar sig inte för torskfiske i Barents hav. Däremot har ökad kontroll också fått bort huvuddelen av tjuvfisket i Barents hav. Företag som tidigare tjuvfiskat i Barents Hav har numera MSC-märkning för sitt fiske. Det gäller exempelvis det delvis svenskägda  Ocean Trawlers med associerade bolag som Murmansk Trawl Fleet, Karat Group och Rybprominvest.

Atlantic Viking

Atlantic Viking på 3 439 ton. En torsktrålare för Barents hav.

Inte heller har eventuellt tjuvfiskande torsktrålare flyttat till Indiska Oceanen för att tjuvfiska öster om Madagaskar. De som tjuvfiskar där är så vitt jag vet backebåtar som fiskar tonfisk. Däremot finns många ryska trålare utanför Västafrikas kuster där de ibland blir gripna för misstänkt tjuvfiske, men oftare ägnar sig åt fiske som är lagligt men ändå politiskt och miljömässigt tveksamt. Tjuvfisket har flyttat eller finns kvar på vissa håll i världen. men det handlar inte om att båtar flyttat eller att nån illegal fiskeflotta flyttat så som supermiljöbloggens Anders Schröder tycks göra gällande.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!