Ocean Choice International

Ocean Choice International (OCI) är att av de största kanadensiska fiskeriföretagen på Atantkusten. De bedriver fiskeriverksamhet såväl som fiskberedningsindustrier. Räka och snökrabba är företagets viktigaste produkter och viktigaste fiske. Därefter följer plattfisk, musslor, uer (kungsfisk), torsk och hummer. Huvudägare i Ocean Choice är det isländska fiskeriföretaget Visir hf som innehar 30% av aktierna och rösterna.

Företaget har huvudkontor i St John’s på Newfoundland och 6 landbaserade fiskberedningsfabriker på fastlandet, Newfoundland och Nova Scotia. Totalt äger OCI sex egna fiskebåtar men de köper också råvaror till sina fabriker från andra fiskeriföretag och fiskare. De sex egna fiskebåtarna är Newfoundland Lynx (2 409 bruttoton), Katsheshuk II (1 885), Atlantic Destiny (1 113), Aqviq (1 009), Kinguk (1 129), och Ocean Breaker (1 932).

De två förstnämnda fiskebåtarna är räktrålare och vid sidan av danska Ocean Prawns är företaget Kanadas dominerande räkfiskefiskeföretag. Företaget innehade fiskerättigheter till och fiskade år 2009 så mycket som över 8 000 ton räkor. Atlantic Destiny fiskar musslor medan de tre sistnämnda båtarna är frystrålare för plattfisk, uer, torsk och annan vitfisk. 2009 innehade företaget 47% av den kanadensiska torskkvoten och en stor del av kvoten på yellowtail, grönländsk hälleflundra och andra plattfiskar. Flera av båtarna ägs via dotterbolag. Katsheshuk II ägs av ett delägt bolag, Katsheshuk Fisheries Ltd Pty vars andra ägare är Innu Development Ltd som är ett företag som ägs av ursprungsbefolkning i Labrador:

Through the combined efforts of Mushuau Innu First Nation and Sheshatshiu Innu First Nation, IDLP was created to satisfy a need for Innu economic activity for both Labrador Innu communities.

Begun May 1998 as IED Enterprises, IDLP is a for-profit corporation registered in the Province of Newfoundland and Labrador with the main office located in Sheshatshiu.

Innu Development äger också Ueushuk Fisheries Ltd, ett företag som äger fiskbåten atlantic Optimist på 346 bruttoton. Företaget äganr sig åt fiske av grönländsk hälleflundra (turbot, hällefisk).

Katsheshuk II

Katsheshuk II

En stor del av företagets fiske och produkter är MSC-märkta. En stor del av fisket bedrivs på Grand Banks liksom mellan Grönland och Kanada.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!