Ahlma Fiskeri – ett svenskt bolag med kvotbåt i Danmark

Inlägg nr 6 av 9 i serien Svenska fiskeriföretag i Danmark

Ahlma Danmark ApS grundades 2014 av Christer Magnusson och ägs idag till 100 % av den danska filialen till Ahlma Fiskeri AB i Sverige som upprättades 2015. Hemort för Ahlma Fiskeri AB är Fiskebäck i Göteborg

Familjen Magnusson som deläger Ahlma Fiskeri AB ägde fiskebåtar långt innan dess. Den första jag kunnat identifiera  GG 564 Roxen som byggdes 1942 och levererades till Johannes Magnusson och dennes två söner Eskil och Stefan Magnusson år 1943. Hemmahamn för båten var Önnered och så har det varit för alla familjen Magnussons fiskebåtar i Sverige även senare. Såldes 1948 igen till ägare i Fiskebäck och blev GG 584 Rossvik. År 1960 såld till Finland och existerar troligen inte längre.

Innan den första Roxen köptes fanns det en båt som hette GG 564 Tage i Önnered. På något sätt har nog familjen Magnusson en koppling till den. Den fanns kvar i Önnered till 1938.

En ny båt levererades 1948, också den med namnet GG 564 Roxen. Ägare till den var syskonen Eskil och Stefan Magnusson samt den förstnämndes son Bertil Magnusson. Den såldes 1960 till Hönö Röd och blev GG 305 Klondyke.

1950 köptes också LL 733 Sunnanland från Åstol och blev GG 733 Sunnanland med Fiskebäck som hemmhamn. Köpare var bröderna Eskil och Stefan Magnusson samt den förstnämndes söner Bertil och Kurt Magnusson. Såldes 1959 med bibehållet nummer och namn till Daniel Axelsson, Åke Johansson och Bengt Svensson samt kvar i Fiskebäck. De sålde båten år 1960 till Klädesholmen där den blev LL 397 Brattö.

Den andra GG 564 Roxen och GG 733 Sunnanland ersattes 1960 av en ståltrålare som också fick heta GG 564 Roxen med Eskil och Sture Magnusson som ägare tillsammans med Eskils söner Bertil, Kurt och Göte Magnusson. Stefan Magnusson sålde sin andel i båten i slutet av året. 1967 blev Sture Magnusson, son till Eskil Magnusson delägare. 1978 såldes båten till Levi Magnusson i Fiskebäck och Hans Fhager på Donsö. Namnet blev nu GG 464 Ganler men hemmahamn var fortsatt Önnered. Båten förliste 1995.

En annan båt blev nu GG 564 Roxen. Vid köpet 1978 hette den Susi-Ann men den byggdes som Désirée år 1969. Båten övertogs sannolikt av Fiskeri AB Roxen år 1989 när detta bolag bildades av familjen Magnusson. Såldes 1998 till Svante Carlsson och Göran Gunnarsson i Träslövsläge och blev VG 59 Lipton. 2009 övertagen av PFG Fish AB och blev PFG 1. Såldes 2010 av PFG Fish och avregistrerades som fiskebåt. Som byte vid affären 1998 togs en äldre VG 59 Lipton (byggd som GG 575 Tudor år 1966) som blev GG 564 Roxen en kort tid innan den såldes igen och förmodligen fick namnet Västanö.

1998 köptes sen en annan båt som naturligtvis återigen fick heta GG 564 Roxen och som ägdes av Fiskeri AB Roxen. Den båten såldes till Finland år 2011 efter att överförbara fiskerättigheter införts i Sverige år 2009. Vem som ägt båten efter försäljningen till Finland har varit lite oklart men den ägs numera av Raivo Baum från Estland via Shedfish Oy. Kanske har han ägt den hela tiden. Sture Magnusson äger idag en liten båt som heter GG 564 Roxen.

Den gren av familjen Ahlström som berör här har varit ägare till fiskebåtar med namnet Danö. Den första båten med detta namn var GG 376 Danö som inskaffades 1973. En av delägarna var sannolikt Bror Ahlström, den yngste brodern i den stora brödraskaran som var söner till Tor Ahlström, den förste i familjen Ahlström som var yrkesfiskare. Fram till dess var Bror Ahlström delägare i GG 205 Ganthi tillsammans med brodern Henry Ahlström, brorsonen Ove Ahlström och svågern Karl-Gustav Claesson. Karl Gustav Claesson var för sin del gift med Ingegerd Ahlström, dotter till Tor Ahlström. 1977 köpte han den gamla GG 205 Ganthi som några år senare blev GG 203 Ginneton.

Den första GG 376 Danö såldes redan efter två år och ersattes med en ny båt som också fick numret och namnet GG 376 Danö som behölls till 1985. Sistnämnda år köptes en ny GG 206 Danö.

Ahlström & Larsson Fiske AB bildades 1992 med Bror Ahlström, Jonas Ahlström och Per-Olof Larsson som delägare. Företaget övertog GG 206 Danö som behölls intill 2011 då den såldes till AB Kotka Fiskeri Oy i Finland, ett företag som ägs av familjen Bryngeld i Fiskebäck, Göteborg.

2010 köptes också hälften av GG 913 Safir av Fiskeri AB Roxen och Ahlström & Larsson Fiske AB inklusive fiskerättigheter. Den andra hälften köptes av Torönland HB. Båten avregistrerade som fiskebåt och såldes vidare året efter.

Ahlma Fiskeri AB grundades 2012 av familjen Magnusson och Jonas Ahlström för att överta den verksamhet som tidigare bedrevs i Fiskeri AB Roxen samt Ahlström & Larsson Fiske AB. 2012 sålde Båt GG 330 Carmona hälften av båten GG 330 Carmona till Fiskeri AB Roxen och Ahlström & Larsson Fiske AB och i början av 2013 sålde de andra hälften varvid båten blev GG 206 Ahlma av Önnered med Önnered som hemmahamn. Senare samma år köpte Ahlma Fiskeri AB resterande 50% från Fiskeri AB Roxen och Ahlström & Larsson Fiske AB.

År 2015 köpte Ahlma Fiskeri AB 1/3 av GG 236 Glittvåg som då blev GG 286 Glitt. Torönland HB köpte resterande 2/3. Den såldes 2016 till ett bolag i Dubai ägt av iranska intressen och fiskar numera i iranska vatten.

Fiskebåtar ägda av familjen Magnusson och Fiskeri AB Roxen

GG 564 Roxen, 1942-1948
GG 564 Roxen, 1948-1960
GG 733 Sunnanland, 1950-1959
GG 564 Roxen, 1960-1978
GG 564 Roxen, 1978-1998
GG 564 Roxen, 1998
GG 564 Roxen, 1998-2011
GG 913 Safir, 2010-2011, 50 %
GG 564 Roxen, 2011-

Fiskebåtar ägda av familjen Bror Ahlström och Ahlström & Larsson Fiskeri AB

GG 376 Danö, 1973-1975
GG 376 Danö, 1975-1985
GG 206 Danö, 1985-2011
GG 913 Safir, 2010-2011, 50 %

Fiskebåtar ägda av Ahlma Fiskeri AB

GG 206 Ahlma, 2012-
GG 266 Glitt, 2015-2016, 1/3 medan Torönland HB ägde 2/3

Ahlma Fiskeri AB ägs idag av Jonas Ahlström och familjen Magnusson. I styrelsen sitter Jonas Ahlström, Christer Magnusson, Sven Bertil Magnusson och John Bertil Magnusson. Familjen Magnusson äger fortfarande Fiskeri AB Roxen, Jonas Ahlström äger Ahlström & Larsson Fiske AB och Per-Olof Larsson äger Per-Olof Larsson Fiske AB. Per-Olof Larsson äger idag en liten båt som heter GG 1206 Danö.

2016-06-30 hade Ahlma Fiskeri AB bokförda fiskerättigheter värda 38 miljoner SEK.

Fiskerättigheter för Ahlma Fiskeri AB i Sverige i procent 2017

NVG-sill (atlantoskandisk), 1,3%
Sill i Nordsjön, 4,9 %
Sill i Nordsjön, norsk zon (joint), 5,6 %
Sill i Nordsjön, norsk zon (nabo), 6,5 %
Sill i Skagerak och Kattegatt, 2,6 %
Sill i västra Östersjön, 1,3 %
Sill i östra Östersjön, 6,8 %
Sill i norra Östersjön, 1,3 %
Makrill, 4,4 %
Makrill norsk zon, 4,4 %
Skarpsill i Skagerak och Kattegat, 1,8 %
Skarpsill i Östersjön, 6,6 %
Tobis, 10,7 %
Blåvitling, 8,4 %
Vitlinglyra, 41,7 %

År 2014 etablerade sig Ahlma Fiskeri sig i det danska fisket genom att bolaget Ahlma Danmark ApS startades och året efter skapades det svenska bolagets filial i Danmark. 2015 köpte företaget båten HG 236 Milton som bytte namn till S 206 Ahlma West. Den kom aldrig att användas till fiske utan låg därefter vid kaj i Önnered i västra Göteborg. 2016 såldes den till Hellströms Fisk i Finland. Istället köptes en mycket mindre båt, O 245 Athene som också fick numret och namnet S 206 Ahlma West.

Fiskerättigheter för Ahlma Danmark ApS i Danmark i promille 2017

Skarpsill (brisling) i Nordsjön, 0,69‰
Skarpsill i Skagerak och Kattegatt, 29,65 ‰
Tobis, 9,69 ‰
Vitlinglyra (sperling), 10,16 ‰
Blåvitling, 6,61 ‰

2017-06-30 hade Ahlma Danmark ApS fiskerättigheter som var bokförda till ett värde av 22 miljoner DKK.

Fiskebåtar ägda av Ahlma Fiskeri AB

S 206 Ahlma West, 2015-2016
S 206 Ahlma West, 2016-

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

Svenska fiskerättigheter för makrill 2017

Sverige har en liten makrillkvot i jämförelse med andra länder runt Nordsjön och i jämförelse med den svenska sillkvoten. Huvuddelen av makrillkvoten ingår i systemet med individuella överförbara fiskerättigheter (TFC) och en liten del är avsatt till kustkvot.

Astrid Pelagic AB, Fiskeri AB Ginneton, Båt GG 330 Carmona AB, TLF-Torönland Fiskeri AB och Bryngeld Fiskeri AB är de dominerande företagen vad det gäller innehav av fiskerättigheter för makrill. Astridkoncernen har också fiskerättigheter för makrill i Danmark.

Roro_annandagen_jul2015 - 24

Fiskerättigheter för makrill i Skagerak/Nordsjön EU-zon 2017, båt, andel i %, andel i ton, ägare (i slutet av april)

GG 764 Astrid, 34,3%, 1 575, Rörö, Astrid Pelagic AB
GG 203 Ginneton, 16,6%, 762, Fiskebäck, Fiskeri AB Ginneton
GG 330 Carmona, 16,1%, 740, Dyrön, Båt GG 330 Carmona AB
GG 505 Polar, 10,8%, 497, Fiskebäck, Bryngeld Fiskeri AB
GG 207 Torland, 6,7%, 307, Fiskebäck, TLF-Torönland Fiskeri AB
GG 206 Ahlma, 4,8%, 220, Önnered, Ahlma Fiskeri AB
GG 778 Lövön, 4,4%, 200, Rönnäng, Lövön AB
GG 204 Tor-ön, 3,3%, 152, Fiskebäck, TLF-Torönland Fiskeri AB
GG 850 Odeskär, 2,2%, 101, Vrångö, Odeskär AB

Fiskerättigheter för makrill i Skagerak/Nordsjön EU-zon 2017 per företag (i slutet av april), företag, andel i %, andel i ton, hemort, ägare

Astrid Pelagic AB, 34,3%, 1 575, Rörö, Johansson
Fiskeri AB Ginneton, 16,6%, 762, Fiskebäck, Claesson
Båt GG 330 Carmona AB, 16,1%, 740, Dyrön, Gustafsson
Bryngeld Fiskeri AB, 10,8%, 497, Fiskebäck, Bryngeld
TLF-Torönland Fiskeri AB, 10,0%, 459, Fiskebäck, Ahlström
Ahlma Fiskeri AB, 4,8%, 220, Fiskebäck, Ahlström & Magnusson
Lövön AB, 4,4%, 200, Rönnäng, Arvidsson
Odeskär AB, 2,2%, 101, Vrångö, Andersson

GG 505 Polar

GG 505 Polar lämnar Ystad den 2 mars 2017. Bild: Jonn Leffmann. Licens: CC BY 3.0

Fiskerättigheter för makrill i Skagerak/Nordsjön norsk zon 2017, båt, andel i %, andel i ton, ägare (i slutet av april)

GG 764 Astrid, 32,6%, 107, Rörö, Astrid Pelagic AB
GG 203 Ginneton, 16,6%, 55, Fiskebäck, Fiskeri AB Ginneton
GG 330 Carmona, 6,4%, 21, Dyrön, Båt GG 330 Carmona AB
GG 505 Polar, 10,1%, 33, Fiskebäck, Bryngeld Fiskeri AB
GG 204 Tor-ön, 6,1%, 20, Fiskebäck, TLF-Torönland Fiskeri AB
GG 207 Torland, 6,1%, 20, Fiskebäck, TLF-Torönland Fiskeri AB
GG 438 Clipperton, 5,8%, 19, Donsö, B-C Pelagic AB
GG 778 Lövön, 4,7%, 15, Rönnäng, Lövön AB
GG 206 Ahlma, 4,4%, 14, Önnered, Ahlma Fiskeri AB

Fiskerättigheter för makrill i Skagerak/Nordsjön norsk zon 2017 per företag (i slutet av april), företag, andel i %, andel i ton, hemort, ägare

Astrid Pelagic AB, 32,6%, 107, Rörö, Johansson
Fiskeri AB Ginneton, 16,6%, 55, Fiskebäck, Claesson
TLF-Torönland Fiskeri AB, 12,1%, 20, Fiskebäck, Ahlström
Bryngeld Fiskeri AB, 10,1%, 33, Fiskebäck, Bryngeld
B-C Pelagic AB, 7,6%, 25, Donsö, Backman & Jansson
Båt GG 330 Carmona AB, 6,4%, 21, Dyrön, Gustafsson
Lövön AB, 4,7%, 15, Rönnäng, Arvidsson
Ahlma Fiskeri AB, 4,4%, 14, Fiskebäck, Ahlström & Magnusson

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Svenska fiskerättigheter för tobis 2017

Tobis är en liten fisk som lever huvuddelen av sitt liv i botten av havet. De lever i grusbottnar och fiskas när de en gång om året kommer upp för leka. Fisket bedrivs i Nordsjön från april till början av juni.

Danmark och danska fiskare har huvuddelen av fiskerättigheterna till tobis följda av Norge och norska fiskare med Sverige och svenska fiskare på tredje plats långt efter de andra två. Inga andra länder fiskar tobis i nån större utsträckning. Av de danska yrkesfiskarna som har fiskerättigheter för tobis är dock flera i själva verket svenskar.

Tobis fiskas med en slags bottentrål som kallas semipelagisk trål då den orsakar små skador på botten. Det är också så att de bottnar tobisen lever på inte är speciellt känsliga för trålning.

clipperton_donsödsm1_2015 - 1

GG 438 Clipperton på Donsö

B-C Pelagic AB med hemhörighet på Donsö framstår som det största företaget när det gäller innehav av fiskerättigheter för tobis i Sverige. Fiskeri AB Ginneton, Ahlma Fiskeri AB, Astrid Pelagic AB och Odeskär AB har alla via dotterbolag eller systerbolag också fiskerättigheter i Danmark. Odeskär AB har dock inget fiske i Sverige och Ahlma Fiskeri AB har inget fiske i sitt danska dotterbolag Ahlma Danmark ApS. Familjen Johansson och Astrid Pelagic AB har sina danska fiskerättigheter via Astrid Fiskeri A/S som är dotterbolag till Astrid Fiske AB, ett systerbolag till Astrid Pelagic AB.

Största innehavare av fiskerättigheter för tobis 2017, båt, andel i %, andel i ton, hemmahamn, ägare

GG 438 Clipperton, 15,5%, 2 618, Donsö, B-C Pelagic AB
GG 330 Carmona, 12,5%, 2 106, Dyrön, Båt GG 330 Carmona AB
GG 203 Ginneton, 10,7%, 1 804, Fiskebäck, Fiskeri AB Ginneton
GG 206 Ahlma, 10,7%, 1 799, Önnered, Ahlma Fiskeri AB
GG 778 Lövön, 9,6%, 1 615, Rönnäng, Lövön AB
GG 218 Västfjord, 8,3%, 1 400, Fotö, Västfjord Fiskeri AB
GG 207 Torland, 7,6%, 1 280, Fiskebäck, TLF-Torönland Fiskeri AB
GG 204 Tor-ön, 7,6%, 1 280, Fiskebäck, TLF-Torönland Fiskeri AB
GG 158 Sunnanland, 6,4%, 1 083, Fiskebäck, Axelsson
GG 764 Astrid, 5,5%, 920, Rörö, Astrid Pelagic AB

Största innehavare av fiskerättigheter för tobis 2017 per företag, företag, andel i %, andel i ton, hemort moderbolag, ägare

B-C Pelagic AB, 17,3%, 2 914, Donsö, Backman & Jansson
TLF-Torönland Fiskeri AB, 15,2%, 2 560, Fiskebäck, Ahlström
Båt GG 330 Carmona AB, 12,5%, 2 106, Dyrön, Gustafsson
Fiskeri AB Ginneton, 10,7%, 1 804, Fiskebäck, Claesson
Ahlma Fiskeri AB, 10,7%, 1 799, Fiskebäck, Ahlström & Magnusson
Lövön AB, 9,6%, 1 615, Rönnäng, Arvidsson
Västfjord Fiskeri AB, 8,3%, 1 400, Fotö, Gustavsson
GG 158 Sunnanland, 6,4%, 1 083, Fiskebäck, Axelsson
Astrid Pelagic AB, 5,5%, 920, Rörö, Johansson
Odeskär AB, 2,1%, 357, Vrångö, Andersson

Källa till uppgifterna är Havs- och vattenmyndigheten

ahlma_kristin2_fiskebäck_ - 1

GG 206 Ahlma i Fiskebäck

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Svenska fiskerättigheter för skarpsill 2017

Skarpsill är en näst viktigaste fisken i det pelagiska svenska fisket. Huvuddelen fångas i Östersjön och används till fiskmjöl och fiskolja. Skarpsillsfisket i Östersjön är ett rent industrifiske (foderfiske). Skarpsillen som fångas i Västerhavet är till stor del för konsumtion och blir till ansjovis i konservfabrikerna.

Det är samma båtar och företag som ägnar sig skarpsillsfiske som också ägnar sig åt sillfiske, men en stor skillnad är att kustkvoten i Östersjön är mycket mindre.

Astrid-koncernen (genom Astrid Fiske AB, systerföretag till Astrid Pelagic AB), Fiskeri AB Ginneton och Ahlma Fiskeri AB har också fiskerättigheter i Danmark. Bryngeld Fiskeri Ab har fiskerättigheter i Finland genom systerföretaget Oy Kotka Fiskeri AB.

frihamnen_14nov_2016 - 6

GG 203 Ginneton

Fiskerättigheter för skarpsill i Östersjön 2017, båt, andel i %, andel i ton, hemmahamn, ägare

GG 203 Ginneton, 11,6%, 5 759, Fiskebäck, Fiskeri AB Ginneton
GG 438 Clipperton, 10,0%, 4 941, Donsö, B-C Pelagic AB
GG 207 Torland, 8,5%, 4 220, Fiskebäck, TLF-Torönland Fiskeri AB
GG 204 Tor-ön, 8,5%, 4 219, Fiskebäck, TLF-Torönland Fiskeri AB
GG 330 Carmona, 8,4%, 4 169, Dyrön, Båt GG 330 Carmona AB
GG 778 Lövön, 6,7%, 3 320, Rönnäng, Lövön AB
GG 206 Ahlma, 6,6%, 3 264, Önnered, Ahlma Fiskeri AB
GG 218 Västfjord, 6,0%, 2 974, Fotö, Västfjord Fiskeri AB
GG 77 Falken, 4,5%, 2 255, Rörö, Astrid Pelagic AB
GG 505 Polar, 3,4%, 1 688, Fiskebäck, Bryngeld Fiskeri AB

Fiskerättigheter för skarpsill i Östersjön 2017 per företag, företag, andel i %, andel i ton, hemort moderbolag, ägare

TLF-Torönland Fiskeri AB, 17,0%, 8 439, Fiskebäck, Ahlström
Fiskeri AB Ginneton, 11,6%, 5 759, Fiskebäck, Claesson
B-C Pelagic AB, 11,2%, 5 572, Donsö, Backman & Jansson
Båt GG 330 Carmona AB, 8,4%, 4 169, Dyrön, Gustafsson
Lövön AB, 6,7%, 3 320, Rönnäng, Arvidsson
Ahlma Fiskeri AB, 6,6%, 3 264, Fiskebäck, Ahlström & Magnusson
Fiskefartyget Courage af Skillinge AB, 6,4%, 3 160, Skillinge, Söderberg
Västfjord Fiskeri AB, 6,0%, 2 974, Fotö, Gustavsson
Astrid Pelagic AB, 4,5%, 2 255, Rörö, Johansson
Bryngeld Fiskeri AB, 3,4%, 1 688, Fiskebäck, Bryngeld

Astrid Pelagic AB innehar större delan av fiskerättigheterna för skarpsill i Skagerak och Kattegatt med sina två båtar GG 764 Astrid och GG 77 Falken. Skarpsillen i Skagerak och Kattegatt fiskas främst med snörpvad och ljus, så kallat lysfiske.

AB Clipperton ägs av samma intressen som B-C Pelagic AB och de fiskerättigheter de två båtarna GG 1226 Clippfjord och GG 438 Clipperton har räknas därför ihop.

Fiskerättigheter för skarpsill i Skagerak och Kattegatt 2017, båt, andel i %, andel i ton, hemmahamn, ägare

GG 77 Falken, 26,2%, 1 862, Rörö, Astrid Pelagic AB
GG 764 Astrid, 14,2%, 1 008, Rörö, Astrid Pelagic AB
GG 1226 Clippfjord, 9,7%, 689, Donsö, AB Clipperton
GG 330 Carmona, 6,6%, 468, Dyrön, Båt GG 330 Carmona AB
GG 778 Lövön, 5,7%, 407, Rönnäng, Lövön AB
GG 218 Västfjord, 5,3%, 374, Fotö, Västfjord Fiskeri AB
GG 204 Tor-ön, 4,4%, 311, Fiskebäck, TLF-Torönland Fiskeri AB
GG 207 Torland, 4,4%, 311, Fiskebäck, TLF-Torönland Fiskeri AB
GG 210 Vera C, 3,5%, 250, Fiskebäck, Fiskeri AB Ginneton
GG 690 Vingasand, 3,0%, 213, Fiskebäck, Johnsson

GG 77 Falken

GG 77 Falken. Bild: Lennart Ramsvik/Maritimbild

Fiskerättigheter för skarpsill i Skagerak och Kattegatt 2017 per företag, företag, andel i %, andel i ton, hemort moderbolag, ägare

Astrid Pelagic AB, 40,4%, 2 870, Rörö, Johansson
B-C Pelagic AB, 9,7%, 689, Donsö, Backman & Jansson
TLF-Torönland Fiskeri AB, 9,2%, 651, Fiskebäck, Ahlström
Båt GG 330 Carmona AB, 6,6%, 468, Dyrön, Gustafsson
Lövön AB, 5,7%, 407, Rönnäng, Arvidsson
Västfjord Fiskeri AB, 5,3%, 374, Fotö, Gustavsson
Fiskeri AB Ginneton, 3,5%, 250, Fiskebäck, Claesson
GG 690 Vingasand, 3,0%, 213, Fiskebäck, Johnsson
VG 59 Lipton, 2,6%, 184, Träslövsläge, Carlsson & Gunnarsson
Svanen Fiskeri AB, 2,5%, 180, Rörö, Larsson

Totala fiskerättigheter för skarpsill 2017 per företag, företag, andel i ton, hemort moderbolag, ägare

TLF-Torönland Fiskeri AB, 9 090, Fiskebäck, Ahlström
B-C Pelagic AB, 6 261, Donsö, Backman & Jansson
Fiskeri AB Ginneton, 6 009, Fiskebäck, Claesson
Astrid Pelagic AB, 5 125, Rörö, Johansson
Båt GG 330 Carmona AB, 4 637, Dyrön, Gustafsson
Lövön AB, 3 727, Rönnäng, Arvidsson
Ahlma Fiskeri AB, 3 390, Fiskebäck, Ahlström & Magnusson
Västfjord Fiskeri AB, 3 348, Fotö, Gustavsson
Fiskefartyget Courage af Skillinge AB, 3 142, Skillinge, Söderberg
Bryngeld Fiskeri AB, 1 814, Fiskebäck, Bryngeld

Källa till uppgifterna är Havs- och vattenmyndigheten.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Svenska fiskerättigheter för sill i Östersjön 2017

Fiskerättigheter för sill i Östersjön är delade i tre olika delar, Bottenhavet och Bottenviken (norra Östersjön) med 22 900 ton, egentliga Östersjön (östra Östersjön) med 58 968 ton och västra Östersjön (inklusive Öresund) med 4 017 ton. Detta inkluderar också regional tilldelning och de årliga fiskemöjligheterna i norra Östersjön. Dessutom tillkommer kustkvoter på 2 000 ton i norra Östersjön, 1 598 ton i Östra Östersjön och 1 010 ton i västra Östersjön. Kustkvoterna ingår inte i det som redovisas i tabellerna.

Fördelningen av fiskerättigheter är olika i olika delar av Östersjön men båtar och företag från västkusten, närmar bestämt Göteborgs-området är sammanlagt de största innehavarna av pelagiska fiskerättigheter i Östersjön. Även SM 53 Glomskär med hemmahamn i Öregrund bör i sammanhanget räknas som en båt från Göteborgs-området då ägarna finns på Öckerö.

Familjen Ahlströms TLF-Torönland Fiskeri AB med två båtar är klart störst när det gäller innehav av fiskerättigheter för sill i Östersjön med B-C Pelagic AB på andra plats. GG 1226 Clippfjord ägs Av AB Clipperton som ägs av familjen Backman medan GG 438 Clipperton ägs av familjerna Backman och Jansson ihop. Clippfjord är en ren kvotbåt och därför har jag räknat ihop de två båtarnas fiskerättigheter trots det delvis olika ägandet.

De årsvisa fiskemöjligheterna i norra Östersjön är en ny företeelse och de kommer att övergå i individuella överförbara fiskerättigheter år 2019 när det pelagiska systemet med stor säkerhet förlängs med ytterligare 10 år. Förutom de fyra båtar som finns på listorna har också GE 40 Bönan och HL 13 Vilja sådana fiskemöjligheter.

Den regionala tilldelning är för båtar med hemmahamn i Östersjön och som bara landar i Östersjön. Förutom VY 242 Vestland, SIN 50 Laguna och SIN 602 Courage som finns på listorna över största fiskerättighetsinnehavare har också KA 49 Kingston, KR 210 Solana, KR 27 Mary II, SG 146 Nimrod, SG 40 Miraculix, SG 73 Saga, VK 190 Scanö, VY 33 Britton och VY 43 Viken regional tilldelning. Av dessa båtar saknar KA 49 Kingston, KR 27 Mary II, SG 40 Miraculix och SG 73 Saga individuella överförbara fiskerättigheter.

cetus_vastfjord - 6

GG 218 Västfjord

 

Fiskerättigheter för sill i norra Östersjön 2017, båt, andel i %, andel i ton, hemmahamn, ägare

GE 49 Sette Mari, 24,8%, 5 699, Engesberg, Rederi AB Engesberg*
GG 359 Westerö, 15,0%, 3 434, Hönö, Larsson*
GG 218 Västfjord, 10,9%, 2 493, Fotö, Västfjord Fiskeri AB
SM 53 Glomskär, 9,8%, 2 257, Öregrund, DE Fiske AB*
GG 204 Tor-ön, 9,7%, 2 222, Fiskebäck, TLF-Torönland Fiskeri AB
GG 207 Torland, 9,7%, 2 222, Fiskebäck, TLF-Torönland Fiskeri AB
GG 438 Clipperton, 9,2%, 2 109, Donsö, B-C Pelagic AB
GG 370 Mercy, 8,0%, 1 826, Hönö, Olofsson*

* Båtar som än så länge har årliga fiskemöjligheter och inte fullt överförbara fiskerättigheter

Fiskerättigheter för sill i norra Östersjön 2017 per företag, företag, andel i %, andel i ton, hemort moderbolag, ägare

Rederi AB Engesberg, 24,8%, 5 699, Gävle, Bergström & Karlsson*
TLF-Torönland Fiskeri AB, 19,4%, 4 445, Fiskebäck, Ahlström
GG 359 Westerö, 15,0%, 3 434, Hönö, Larsson*
Västfjord Fiskeri AB, 10,9%, 2 493, Fotö, Gustavsson
DE Fiske AB, 9,8%, 2 257, Öckerö, Andersson*
B-C Pelagic AB, 9,2%, 2 109, Donsö, Backman & Jansson
GG 370 Mercy, 8,0%, 1 826, Hönö, Olofsson*

* Företag som än så länge har årliga fiskemöjligheter och inte fullt överförbara fiskerättigheter

frihamnen_mellandagarna_2016_ - 1

GG 207 Torland och GG 204 Tor-ön

Fiskerättigheter för sill i östra Östersjön 2017, båt, andel i %, andel i ton, hemmahamn, ägare

GG 204 Tor-ön, 9,3%, 5 464, Fiskebäck, TLF-Torönland Fiskeri AB
GG 207 Torland, 8,7%, 5 158, Fiskebäck, TLF-Torönland Fiskeri AB
GG 330 Carmona, 8,6%, 5 104, Dyrön, Båt GG 330 Carmona AB
GG 203 Ginneton, 7,9%, 4 652, Fiskebäck, Fiskeri AB Ginneton
GG 206 Ahlma, 6,8%, 4 031, Önnered, Ahlma Fiskeri AB
GG 778 Lövön, 6,6%, 3 909, Rönnäng, Lövön AB
GG 1226 Clippfjord, 6,5%, 3 839, Donsö, AB Clipperton
GG 218 Västfjord, 5,1%, 3 023, Fotö, Västfjord Fiskeri AB
GG 77 Falken, 4,7%, 2 787, Rörö, Astrid Pelagic AB
VY 242 Vestland, 3,3%, 1 947, Kappelshamn, Pettersson*

* Båtar med regional tilldelning

Fiskerättigheter för sill i östra Östersjön 2017 per företag, företag, andel i %, andel i ton, hemort moderbolag, ägare

TLF-Torönland Fiskeri AB, 18,0%, 10 568, Fiskebäck, Ahlström
B-C Pelagic AB, 9,2%, 5 397, Donsö, Backman & Jansson
Båt GG 330 Carmona AB, 8,6%, 5 104, Dyrön, Gustafsson
Fiskeri AB Ginneton, 7,9%, 4 652, Fiskebäck, Claesson
Ahlma Fiskeri AB, 6,8%, 4 031, Önnered, Ahlström & Magnusson
Lövön AB, 6,6%, 3 909, Rönnäng, Arvidsson
Fiskefartyget Courage af Skillinge AB, %, 3 312, Skillinge, Söderberg*
Västfjord Fiskeri AB, 5,1%, 3 023, Fotö, Gustavsson
Astrid Pelagic AB, 4,7%, 2 787, Rörö, Johansson
VY 242 Vestland, 3,3%, 1 947, Kappelshamn, Pettersson*

* Företag med regional tilldelning

simrishamn_nov_2016_ - 21

SIN 602 Courage

I västra Östersjön dominerar bröderna Söderberg med sina två båtar SIN 50 Laguna och SIN 602 Courage totalt.

Fiskerättigheter för sill i västra Östersjön 2017, båt, andel i %, andel i ton, hemmahamn, ägare

SIN 602 Courage, 20,3%, 814, Skillinge, Fiskefartyget Courage af Skillinge AB*
SIN 50 Laguna, 18,1%, 727, Skillinge, Fiskefartyget Courage af Skillinge AB*
GG 438 Clipperton, 12,2%, 492, Donsö, B-C Pelagic AB
GG 330 Carmona, 9,2%, 370, Dyrön, Båt GG 330 Carmona AB
GG 778 Lövön, 9,2%, 370, Rönnäng, Lövön AB
GG 218 Västfjord, 7,8%, 313, Fotö, Västfjord Fiskeri AB
GG 850 Odeskär, 7,8%, 313, Vrångö, Odeskär AB
GG 158 Sunnanland, 7,8%, 312, Fiskebäck, Axelsson

* Båtar med regional tilldelning

Fiskerättigheter för sill i västra Östersjön 2017 per företag, företag, andel i %, andel i ton, hemort moderbolag, ägare

Fiskefartyget Courage af Skillinge AB, 38,4%, 1 541, Skillinge, Söderberg*
B-C Pelagic AB, 12,2%, 492, Donsö, Backman & Jansson
Båt GG 330 Carmona AB, 9,2%, 370, Dyrön, Gustafsson
Lövön AB, 9,2%, 370, Rönnäng, Arvidsson
Västfjord Fiskeri AB, 7,8%, 313, Fotö, Gustavsson
Odeskär AB, 7,8%, 313, Vrångö, Andersson
GG 158 Sunnanland, 7,8%, 312, Fiskebäck, Axelsson

* Företag med regional tilldelning

Totala fiskerättigheter för sill i Östersjön 2017 per företag, företag, ton, hemort moderbolag, ägare

TLF-Torönland Fiskeri AB, 15 104, Fiskebäck, Ahlström
B-C Pelagic AB, 7 998, Donsö, Backman & Jansson
Västfjord Fiskeri AB, 5 829, Fotö, Gustavsson
Rederi AB Engesberg, 5 699, Gävle, Bergström & Karlsson
Båt GG 330 Carmona AB, 5 504, Dyrön, Gustafsson
Fiskefartyget Courage af Skillinge AB, 4 854, Skillinge, Söderberg
Fiskeri AB Ginneton, 4 652, Fiskebäck, Claesson
Ahlma Fiskeri AB, 4 380, Önnered, Ahlström & Magnusson
Lövön AB, 4 309, Rönnäng, Arvidsson
GG 359 Westerö, 3 434, Hönö, Larsson

Källa till alla uppgifter om fiskerättigheter är Havs- och vattenmyndigheten och till uppgifterna om ägandet Skeppslistan för 2017 och allabolag.se.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,