Spiggfiske

En underutnyttjad art i det svenska fisket är storspigg eller kort och gott bara spigg. Beståndet av spigg har ökat mycket kraftigt i Östersjön under senare år så att den idag utgör 10-15% av biomassan i egentliga Östersjön. Läs mer…

Advertisements

SEABASED – det finns ingen patentlösning för att lösa övergödningsproblemen

Häromdagen lyssnade jag på ett seminarium som utvärderade en mängda olika små försöksprojekt som syftade till att undersöka hur övergödningen i Östersjön kunde minskas. Slutsatsen var att det inte finns någon enskild metod som innebär nån större minskning av övergödningen. Läs mer…