SEABASED – det finns ingen patentlösning för att lösa övergödningsproblemen

Häromdagen lyssnade jag på ett seminarium som utvärderade en mängda olika små försöksprojekt som syftade till att undersöka hur övergödningen i Östersjön kunde minskas.  Det handlade om en utvärdering av delprojekt som ingått i det större projektsamarbetet SEABASED. Slutsatsen var att det inte finns någon enskild metod som innebär nån större minskning av övergödningen. Inte någon havsbaserad sådan i alla fall. Några av metoderna som provades hade eller kunde ha en en viss effekt medan andra metoder hade en marginell effekt och var resursmässigt ineffektiva. Men utan en minskning av utsläppen från land hjälper inte något av de havsbaserade åtgärderna mot övergödningen.

Jag var förstås mest intresserad av spiggfiskeförsöken. Dessa försök var framgångsrika och forskarna uppgav att det borde kunna fiskas minsta 25 000 ton spigg i Östersjön. Förmodligen mycket mer. Det småskaliga fiske som de prövade i projektet kan naturligtvis inte fiska så mycket. Utan det kräver också ett storskaligt spiggfiske.

Projektets snörpvadsfiske skedde på grunt vatten men en bit ut för att undvika bifångst av abborre och gädda med mera. Det går bara att genomföra under den tid på år då spiggen befinner sig nära land. Men fungerar. Under hela vintern verkar det som spiggen befinner sig långt ute till havs och då är det lämpligt att det storskaliga fisket fångar spigg. För att undvika bifångster av sill (strömming) och skarpsill (vassbuk) bör fisket äga rum dagtid när sillen står djupare och spiggen ytligare.

Spiggen är en fet fisk som med fördel kan användas till produktion av fiskmjöl och fiskolja. I Finland finns det fiskmjölsfabrik som också kan ta hand om små fångster. Något liknande finns inte i Sverige men de som tänker bygga stora laxodlingsanläggningar kanske borde fundera på att också bygga en mindre fiskmjölsfabrik för det småskaliga fisket.

En annan framgångsrik metod för att trots övergödningen skapa bättre bestånd av gädda vara tt anlägga konstgjorda rev,, så kallade gäddfabriker. Detta har provats framgångsrikt på flera håll i Sverige. Mer rovfisk resulterar i en reduktion av spigg med efterföljande positiva resultat för vattenmiljön.

Det var i stort sett ett bra seminarium, men jag upplevde ett stort problem. En överväldigande majoritet av de deltagande talarna var svenskspråkiga eller förstod svenska men de allra flesta behärskade inte engelska som var det språk seminariet hölls på. En del pratade så dålig engelska att det nästan var obegripligt. Konferensen/seminariet hade mått bättre om alla fått prata svenska eller finska i de fall de inte behärskade svenska med översättning till och från finska, svenska och engelska i de fall detta behövdes. Med konferensverktyg av det slag som användes (Teams i detta fall) är det inget problem.

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!