Största svenska fiskebåtarna 2013

Hösten 2012 skrev jag ett inlägg om det största svenska fiskebåtarna. De flesta hörde hemma i Fiskebäck och hade huvudsakligen ägare i Fiskebäck, på Rörö och Donsö. Många var registrerade i Danmark och en hel del troligen svenskägda eller svenskkontrollerade båtar fiskade i Västsahara och var registrerade i Belize eller Marocko. Idag ser listorna dock lite annorlunda ut än för ett år sen.

Koncentrationen av ägande av stora fiskebåtar till Fiskebäck och Rörö har fortsatt. Vissa båtar har sålts och bytt namn, en del av sålts till utlandet osv. Fiskebäcksbåten Polar har sålts till Marocko, Röröbåten Astrid Marie har sålts till Fiskebäck och ska få namnet Sunnanland och Carmona på Dyrön har sålts till Fiskebäck och blivit Ahlma. Den nya stora och danskregistrerade Astrid levereras inom kort, ett halvår försenad. Astrid Marie/Sunnanland byggs för närvarande om på varv i Skagen.

De tio största båtarna hemmahörande i Sverige är följande (namn, bruttoton, hemmahamn, ägare)

GG 204 Tor-Ön, 846, Fiskebäck, Torönland HB
GG 207 Torland, 846, Fiskebäck, Torönland HB
GG 203 Ginneton, 845, Fiskebäck, Fiskeri AB Ginneton
GG 778 Lövön, 807, Rönnäng, Lövön AB
GG 764 Astrid, 705, Rörö, Astrid Pelagic AB (familjen Johansson, Rörö)
GG 158 Sunnanland, 599, Fiskebäck, fam. Axelsson (ex Astrid Marie)
GG 438 Clipperton, 597, Donsö, AB Clipperton
GG 229 Bristol, 597, Donsö, Bristol Fiske AB
GG 206 Ahlma, 514, Fiskebäck, Ahlma Fiskeri AB
GG 236 Glittvåg, 486, Fiskebäck, Glittvåg AB

Familjen Tore Ahlström (Torönland HB) dominerar ihop med släktingarna Claesson i Fiskeri AB Ginneton. En annan gren av familjen Ahlström äger del i Ahlma Fiskeri AB och familjen Johansson på Rörö har bara en båt på listan.

S 764 Astrid

S 764 Astrid

Inkluderas båtar som helt säkert är ägda av svenskar blir listan följande (om nybygget Astrid som levereras i oktober inkluderas):

S 264 Astrid, 2 400, Skagen, Astrid Fiskeri A/S (familjen Johansson, Rörö)
E 532 Rockall, 1 461, Esbjerg, Astrid Fiskeri A/S
S 205 Ceton, 1 377, Skagen, Gifico ApS (familjen Claesson, Fiskebäck)
GG 204 Tor-Ön, 846, Fiskebäck, Torönland HB
GG 207 Torland, 846, Fiskebäck, Torönland HB
GG 203 Ginneton, 845, Fiskebäck, Fiskeri AB Ginneton
GG 778 Lövön, 807, Rönnäng, Lövön AB
S 144 Themis, 711, Skagen, Themis Fiskeri A/S (familjen Ryberg, Rörö)
GG 764 Astrid, 705, Rörö, Astrid Pelagic AB
L 525 Thingholt, 630 ton, Thyborøn, Astrid Fiskeri A/S

Denna lista med 10 båtar ger 5 båtar med ägare på Rörö och 4 båtar med ägare i Fiskebäck och en båt från Rönnäng. Familjen Johansson äger 4 båtar och släkten Ahlströms olika grenar 3 båtar. Direkt utanför listan kommer AS 464 Stella Nova på 645 ton som ägs av familjen Bryngelssson på Fotö och GG 158 Sunnanland, 599 ton som ägs av familjen Axelsson.

Med båtar som är kopplade till svenskar och registrerade under bekvämlighetsflagg blir listan återigen annorlunda:

S 764 Astrid, 2 400, Skagen, Astrid Fiskeri A/S
E 532 Rockall, 1 461, Esbjerg, Astrid Fiskeri A/S
S 205 Ceton, 1 377, Skagen, Gifico ApS
Meya, 1 242, Belize, (Kjellberg?),
Zander, 939, Belize, (Kjellberg?)
Adrar, 939, Belize (Ove Ahlström/Fiskeri AB Ganthi?)
Aldo, 878, Belize, (Ove Ahlström/Fiskeri AB Ganthi?)
GG 204 Tor-Ön, 846, Fiskebäck, Torönland HB
GG 207 Torland, 846, Fiskebäck, Torönland HB
GG 203 Ginneton, 845, Fiskebäck, Fiskeri AB Ginneton

På första platsen utanför listan hamnar GG 778 Lövön på 807 ton och tvåa  Allotf3 (Ganthi VIII) på 786 ton och hemmahörande i Marocko. Ägandet till båten är oklart, men kan handla om familjen O. Ahlström och/eller familjen Johansson på Rörö.

Johanssons dominans försvinner (även om de äger de två största båtarna) och fram stiger ytterligare en gren av familjen Ahlström (familjen Ove Ahlström) och familjen Kjellberg (finns flera grenar med grund i ett antal bröder födda på 1950-talet). Observera dock att jag inte har någon som helst bekräftelse på och inga bevis för att de Belize och Marocko-registrerade båtarna har svenska ägare. Men om de hade det så skulle listan bli som den redovisade.

Det är däremot känt att Meya bemannas av ett svenskkontrollerat bolag och att de övriga nämnda bekvämlighetsflaggade och Marocko-flaggade båtarna tidigare varit svenska. Utöver Meya bemannar familjen Kjellbergs bolag Swemar AB också Mist på 714 ton och Polar på 710 ton. Dessa båtar hamnar precis utanför topplistan.

Noterbart är att jag i detta sammanhang utelämnat de många båtar som Magnus Roth och Ocean Trawlers är delägare och intressenter i.

Intressant?
Om fiske i media: GP, DN, SR1, 2, 3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!