Norges största fiskeriföretag säljer kvoter och båtar

HavfiskHavfisk ASA är Norges största fiskeriföretag och äger tio trålare i huvudsak inriktade på vitfisk som torsk, kolja och sej. De har köpt tre nya stora fiskebåtar, varav två redan levererats och en ska levereras nästa år. I samband med detta har de sålt två äldre båtar (under 2012) och ytterligare en ska säljas:

HAVFISK meldte at det var inngått en intensjonsavtale om salg av fartøy og kvoter. Det er i dag inngått en ny avtale med samme kjøper som avløser den tidligere intensjonsavtalen.  Avtalen innebærer en økning i antall kvoteenheter som selges. Samlet kjøpesum for fartøy og kvoter er nå 113,6 millioner kroner, hvorav fartøyet er verdsatt til 1,6 millioner kroner.

Totalt omfatter avtalen 1,35 kvoteenheter for torsk og hyse, 1,38 kvoteenheter sei nord for 62 breddegrad og 1,0 kvoteenhet sei sør for 62 breddegrad. Fartøyet «Jergul» inngår også i salget. Avtalen priser en kvoteenhet torsk og hyse til om lag 84 millioner kroner. Salget er planlagt gjennomført i 1. kvartal 2014 og forutsetter norske myndigheters godkjennelse.

– Salget av kvotene er et ledd i selskapets pågående prosess for å synliggjøre verdier og oppnå en optimal flåte- og kvotestruktur. Dette er transaksjoner som bidrar til å skape aksjonærverdier, sier konsernsjef Olav Holst-Dyrnes i HAVFISK.

Etter gjennomført transaksjon vil HAVFISK ha 28,26 kvoteenheter for torsk og hyse, 30,53 kvoteenheter for sei nord for 62 breddegrad og 10 kvoteenheter i fisket etter sei sør for 62 breddegrad. HAVFISK har også kvoter for fiske av reker og vassild.

Köpare av Jergul och medföljandekvoter ska vara det lite mindre fiskeriföretaget Hermes AS. Havfisk ASA är den största kvotägaren i Norge och kontrollerade år 2012 13% av de norska kvoterna på torsk, kolja och sej. Utöver detta har företaget också kvoter för räkfiske och fiske av guldlax (vassild).

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!