Kvotbaroner – Ariadne

Flera av de fiskebåtar, fiskeriföretag och fiskare som i Danmark går under namnet kvotbaroner är svenska (Johansson, Ryberg och Claesson) eller färöiska familjer (Madsen, Magnusen och Tindskard). I färingarnas fall handlar det om att de invandrat till Danmark, i svenskarnas fall om att företagen ägs från Sverige.

Av de nio företag som totalt dominerar det pelagiska fisket i Danmark är två svenskägda, tre ägda av färingar och ett ägt av en nederländsk familj som utvandrat till Danmark. Det sistnämnda företaget är Nordic Pelagic A/S som ägs av Tamme Bolt (två tredjedelar) och det nederländska företaget Willem van der Zwan. Nordic Pelagic A/S äger trålaren L 303 Ariadne på 2 180 ton som är hemmahörande i Thyborøn.  Ariadne är Danmarks enda pelagiska frystrålare. Enligt tidningsuppgifter har Ariadene kvoter på 15 000 ton tobis och skarpsill (brisling). Utöver det måste båten också ha stora kvoter på makrill och sill eftersom den är medlem i Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO) och det krävs för att få vara medlem där.

Utöver Ariadne så äger Tamme Bolt personligen ytterligare två fiskebåtar. Den ena ägnar sig åt fiske efter plattfisk med hjälp av skotsk snurrevad (flyscooter, dragnot) och fiske med bottentrål efter annan fisk. Det är L 757 Aaltje Postmaa på 324 ton. Det andra fallet handlar det om fiske med bomtrål efter plattfisk i det andra fallet, båten L 610 Inger Kathrine på 99 ton.

För de mindre båtarna finns inga siffror, men Nordic Pelagic A/S redovisade en bruttovinst på 15 MDKK och bokförda tillgångar på 128 M DKK år 2012. Tamme Bolt äger också Tamme Bolt Holding ApS och är engagerad i fler företag i Thyborøn.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!