Kvotbaroner – Claesson och Ceton

Familjen Claesson från Fiskebäck är ägare av ett av Sveriges största fiskeriföretag, Fiskeri AB Ginneton. Dessutom är de ägare av ett större danskt fiskeriföretag, Gifico ApS. Gifico äger en av Danmarks största fiskebåtar S 205 Ceton på 1 337 ton. Båten tillhör dock i motsats till Themis och Rockall de allra största kvotägarna i Danmark medan medlemmar i familjen Claesson sannolikt tillhör de största ägarna av kvoter i Sverige. I Sverige är kvoter knutna till personer med yrkesfiskarlicens och fartygstillstånd medan de i Danmark är knutna till fiskebåtar.

Tidigare ägde det danska företaget S 202 Nimber på 535 ton, men den båten heter idag AS 202 Odeskar och ägs av familjen Andersson från Vrångö. Från början var S 202 Nimber hemmahörande i Sverige, ägd av Fiskeri AB Nimber (dotterbolag till Fiskeri AB Ginneton), och hette GG 202 Nimber men den såldes år 2011 till Gifico ApS i Danmark.

S 205 Ceton

S 205 Ceton

Den svenska båt som tidigare hette GG 850 Odeskär (358 ton) och ägdes av familjen Andersson på Vrångö ägs idag av Alfhild Fiskeri AB på Donsö och heter GG 683 Rön. Båten passerade genom Fiskeri AB Ginneton som först köpte båten och sen sålde den samma dag. Den tidigare GG 683 Rön (211 ton) köptes i samma veva av Fiskeri AB Ginneton (har en hemsida som inte uppdateras) och bytte namn till GG 663 Crona. Fiskeri AB Ginneton äger dessutom en av Sveriges allra största fiskebåtar, GG 203 Ginneton (845 ton) och två mindre båtar, GG 352 Veronica (185 ton) och GG 210 Vera C (68 ton). Eller är den förstnämnda eventuellt såld till Danmark.

Ginneton och Ceton ägnar sig åt pelagiskt fiske medan Vera C och Veronika främst ägnar sig åt demersalt fiske.

Johannes Claesson äger också JC Holding Skagen ApS. I Sverige äger familjen Claesson också Claeson Shipping HB.

Fiskeri AB Ginneton redvisade år 2012 en omsättning på 60 miljoner SEK, en liten minskning från året innan. Resultatet var 2 miljoner SEK i vinst. Totalt hade företaget 19 anställda och bokförda tillgångar på 185 miljoner SEK. Gifico ApS redovisar inga omsättningssiffror för 2012, men en bruttovinst på 8 miljoner DKK och en bokföringsmässig förlust på 3 milj DKK. Tillgångarna uppges till 66 miljoner DKK. Antalet anställda var mellan 2 och 4.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

3 svar på “Kvotbaroner – Claesson och Ceton”

Kommentarer är stängda.