WWF sätter sig inte över demokratin när de rödlistar

LovebyOrdföranden i Svenska Fiskares Riksförbund, Henrik Loveby, som knappast är fiskare som SVD påstår, utan en ren byråkrat, menar i SVD att när Världsnaturfonden WWF rödlistar räkor så sätter de sig över demokratin. Han har helt fel. I demokratin ingår politiskt opinionsarbete på alla sätt och. Till och med rätten att bryta mot lagar i samband med politisk kamp kan sägas ingå i demokratin eller kampen för mer demokrati, för en bättre demokrati. Det har vi sett i Ukraina nyligen. Att protestera mot beslut fattade i demokratisk ordning eller uttrycka en åsikt som är i strid med de demokratiskt fattade besluten är också en del av demokratin. Det gäller även WWF:s rödlistning av räkor.

Så när WWF rödlistar räkor från Skagerak och Nordsjön är det en del av demokratin. Det betyder inte att WWF har rätt. Jag tycker rödlistningen av räkorna är fel, men det betyder inte att jag anser att WWF.s handlade är i strid med demokratin. Däremot så anser jag de har fel i sak. Vilket är nåt helt annat. Så Loveby har fel när det gäller demokratifrågan, men däremot i vissa frågor rätt i sak:

Det förekommer även arter på WWF:s rödlista på grund av bristande tillgång på uppgifter om bestånden, till exempel stenbit och dess rom. Stenbit vandrar långa sträckor från Grönland till västkusten. Det stora grönländska fisket MSC-certifieras för närvarande (vilket WWF känner till), vårt fiske sker på samma bestånd (vilket WWF också vet). Trots detta rödlistar WWF det svenska fisket. Detta drabbar framförallt det småskaliga svenska fisket i Halland och Skåne och helt i onödan. Ett samarbete kring mer och bättre data om beståndet skulle vara något alla tjänar på. Svenska fiskare levererar ständigt uppgifter i sina loggböcker till myndigheterna som sedan för dem vidare till ICES.

Däremot är Lovebys skrivning om räkor problematisk:

Uppmärksamheten blev och är enorm i medierna när WWF nu rödlistat även nordhavsräkan. ICES har, återigen likt torsken i Östersjön, redan – i sin rådgivning – aviserat att rekryteringen av räka är god. Detta har även bekräftats av andra forskare, oberoende myndigheter och räkfiskare. WWF framhåller som bekymmer i fråga om räka uppgraderingar av fångster, något som delvis redan är omhändertaget av ett förbud mot uppgradering (2009) och via en obligatorisk rist (2013) som sorterar ut bifångster. WWF deltar även i projekt tillsammans med svenskt fiske för att ytterligare förbättra redskapens selektivitet. Svenskt fiske har startat en MSC-certifiering för att även på det sättet få bekräftat räkfiskets hållbara status.

Bestånden av nordhavsräka i Skagerak och Nordsjön är på en långsiktigt hållbar nivå men samtidigt är det så att uppgradering förekommer i stor utsträckning trots att det är förbjudet. Det finns väldokumenterad och välkänd uppgradering inom det svenska räkfisket och det är inte heller något som förnekas av svenska räkfiskare. Så Henrik Loveby är inte helt ärlig i sin skrivning om räkfisket, även om han inte far med osanning.

Sannolikt förekommer uppgradering även i den norska räkfiskeflottan. Är det så så är det uppenbart att det kan finnas problem med bedömningen av bestånden. För fiskar fiskar norska båtar för mycket, vilket är möjligt då kontrollerna i Norge är dålig, så kan ICES ha fel om bestånden. Norska båtar är de som fångar mest räkor i Skagerak och norska rännan. En del av de norska räkorna kommer alltså från Nordsjön och Skagerak, men de kan säljas som räkor från Barents Hav. Ingen vet om det är så eller inte, men det är möjligt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

2 svar på “WWF sätter sig inte över demokratin när de rödlistar”

Kommentarer är stängda.