Skagen – Danmarks största fiskehamn

Skagen

Skagen är Danmarks klart största fiskehamn mätt i värdet på landad fisk.  Skagen står för 25% av alla fisk som landas i Danmark och tillsammans med Thyborøn, Hanstholm, Hirtshals och Hvide Sande svarar Skagen för 80% av all landad fisk:

De seneste tal fra NaturErhvervsStyrelsen viser i øvrigt, at Skagen Havn står for over en fjerdedel af al fiskeri i Danmark foran havnene i Hanstholm, Thyborøn, Hirtshals og Hvide Sande. Tilsammen dækker de fem største fiskerihavne 80 pct. af den samlede landingsværdi.

Havnene i Skagen og Hirtshals har ligeledes øget andelen af pelagiske landinger. Havnene i Skagen, Thyborøn og Hanstholm har øget andelen af landinger af industrifisk.­­­

I Skagen ilandbragte svenske fartøjer fisk til en værdi af 193 mio.kr., hvilket svarede til en forøgelse på 19 pct. Norske fartøjer ilandbragte fisk til en værdi af 187 mio. kr., hvilket svarede til en forøgelse på 49 pct..

Inden for industrifisk havde Skagen den største landingsværdi i perioden. I 2013 udgjorde landingsværdien 440 mio. kr., hvilket svarede til en forøgelse på 91 pct. Thyborøn var den næststørste havn med en landingsværdi på 332 mio. kr., svarende til en forøgelse på 59 pct. Hanstholm var den tredje største havn med en landingsværdi på 182 mio. kr., hvilket svarede til en forøgelse på 126 pct.

Svenska fiskebåtar landar, som synes i citatet, en stor del av sina fångster i Skagen som är den överlägset viktigaste hamnen för landning av pelagisk fisk i Danmark. Förutom danska, svenska och norska båtar landar även båtar från många andra länder, exempelvis länder i Baltikum samt Finland, Skottland, med flera, sin fisk i Skagen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!