Eastern Fisheries och O’Hara

1907 grundades fiskeriföretaget O’Hara Corporation av Francis J. O’Hara i New Bedford i Massachusetts på USA:s östkust. Företaget ägs idag av den fjärde generationen O’Hara och har verksamhet i Rockland i Maine, New Bedford och Seattle i staten Washington på västra sidan av USA.

På östkusten driver företaget fiske efter sill i Mainebukten med den helägda båten Sunlight på 338 ton och den delägda båten Starlight på 176 ton i vilken O’Hara Corp äger 50% och Alfred Osgood resten. Sillen används till agn. Dessutom ägs 11 fiskebåtar som ägnar sig åt fiske av kammusslor (pilgrimsmusslor, scallops). Detta fiske bedrivs för företaget Eastern Fisheries Inc som till hälften ägs av O’Hara Corporation och till hälften av Nordic Fisheries. Eastern Fisheries har en fiskeflotta på 25 båtar som fiskar åt företaget. Förutom de 11 båtar som ägs av O’Hara Corp ägs 12 av Nordic Fisheries. Eastern Fisheries är med andra ord i huvudsak ett fiskindustriföretag som bearbetar kammusslor till mat.

Nordic Fisheries Inc grundades för sin del av Roy Enoksen år 1968 och är alltså i jämförelse med O’Hara Corp ett ungt företag. 1978 bildade O’Hara och Nordic Fisheries ett makrnadsföringsföretag, Eastern Fisheries som idag utvecklats till ett musselodlingsföretag och fiskindustriföretag med anläggningar i Kina via ett dotterbolag, frysanläggningar, istillverkning, fiskindustri (eg. musselindustri) och varv i New Bedford. Nordic Fisheries båtar sysslar nästan enbart med kammusselfiske.

Utanför USA:s västkust, i själva verket huvudsakligen uppe i Berings Hav, Alaskabukten och kring Aleuterna vid och i Alaska bedriver O’Hara Corp fiske efter plattfisk av olika slag (men inte hälleflundra), stillahavstorsk och Alaska pollock. Detta fiske bedrivs idag med tre båtar och är vad det gäller plattfisken MSC-märkt. De tre båtarna är Constellation på 194 ton, Enterprise på 136 ton och Defender på 607 ton. Hemmahamn för O’Haras båtar är i allmänhet Rockland i Maine. De tre nämnda båtarna är gamla båtar, men O’Hara har beställt en ny båt för fisket vid Alaska som ska heta Araho och är konstruerad av norska företaget Skipsteknisk och ska byggas i Florida. Båten är nästan 60 meter lång och mycket större än de äldre båtarna. Båten ska levereras under år 2015.

Araho

Araho

Araho är idag namnet på en kammusselbåt på 198 ton som finns på Östkusten. Sannolikt får väl den båten byta namn när den nya båten levereras. Av de båtar som fiskar åt Eastern Fishing äger O’Hara dessutom Arcturus (165 ton), Friendship (173), Nashira (147), Polaris (241), Pyxis (175), Ranger (246), Reliance, Resolution (246), Tradition och Weatherly (283).

Nordic Fisheries Inc äger fler kammusselbåtar än O’Hara Corp. De som ägs av Nordic Fisheries är Ambition, Expectation (121 ton), Fjord, Frontier, Generation (199), Horizon (165), Maelstrom (185), Neskone (239), Nordic Pride (192), Norseman, Reflection (199) och Rost (174). Alla fiskar för Eastern Fisheries.

Eastern Fisheries har ytterligare två båtar som då sannolikt ägs av företaget självt, Heritage (196 ton) och Wisdom (244). Nån av båtarna kan ha placerats hos fel ägare, men i stort sett är det rätt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!