Tjuvfiske i Kattegatt

Enligt en del danska fiskare fiskar tyska fiskebåtar med bottentrål i de områden i södra Kattegatt där det råder trålförbud och ibland också totalt fiskeförbud. De danska fiskarna menar att tyska fiskare gör sig stora pengar på kräftfiske i området och att svenska och danska myndigheter inte har rätt att besluta om fiskeförbud och trålförbud på det sätt som gjorts. Därför ska det enligt dem vara lagligt för tyska fiskare att fiska i området.

Svenska kustbevakningen å sin sida menar att danska fiskebåtar också fiskar i dessa områden med bottentrål. I det fallet handlar det om vad som helt klart kan anses vara illegalt fiske, även om danska fiskare för närvarande driver en process om lagligheten i förbudet mot bottentrålning och totalförbudet mot fiske under vissa perioder och i vissa områden. De som tjuvfiskar på detta sätt är i allmänhet små kustfiskebåtar på under 12 meter:

De båtar som fiskar i de fredade områdena är av mindre typ, under tolv meter långa, vilket gör att de inte behöver ha transpondrar som gör dem elektroniskt synliga för Kustbevakningen.

– Vi använder därför radar samt spaning från fartyg och flygplan, säger Filip Lundgren.

En hel del av övervakningen sker också i preventivt syfte. På samma sätt som Kustbevakningen med radar kan se om det finns fartyg i området så kan fiskarna se när Kustbevakningen närmar sig.

– Och då ger de sig av, säger han.

Fredningsområdena i Kattegatt har funnits sedan 2009 och enligt Filip Lundgren följdes regelverket bra i början. Men de senaste åren har aktiviteten och tjuvfiskandet ökat. Men det kan inte sägas vara omfattande.

– Vi tar kanske en till tre tjuvfiskare per år i områdena men aktiviteten har ökat, säger han.

För att sätta ytterligare press på tjuvfiskarna ska Kustbevakningens flygplan under vintern patrullera områdena mer frekvent än man gjort tidigare. Planen är svårare att upptäcka och därför hoppas man kunna säkra bevis på tjuvfiske i de fall det förekommer.

Det finns ingen som påstår att också svenska kustfiskebåtar deltar i tjuvfisket, men det utesluter ju inte att så är fallet.

2010 togs flera danska fiskare för tjuvfiske och det är i samband med den processen som påståendena om tyskt fiske i det stängda området kommit upp:

Siden 23. december 2008 har danske og svenske fiskere været udelukket fra at fiske i zone 3 i Kattegat, fordi de danske og svenske regeringer vedtog et totalt forbud mod fiskeri i et forsøg på at beskytte et af torskens yngleområder. Zonen har gennem årtier været Gilleleje-fiskernes mest benyttede fangstområde, når de er gået efter hummer.

På trods af forbuddet kan fiskere fra andre lande frit fiske der. Det benytter blandt andet tyske fiskeskippere sig af. Her om efteråret sker det dagligt, at de lander deres fangst af hummer ved fiskeauktionen i Gilleleje, oplyser auktionsmester Lasse Nordahl til Frederiksborg Amts Avis.

[…]

I sommer 2010 blev der rejst straffesager mod 10 skippere, som havde trodset forbuddet. Fem nåede at få deres dom i byretten i Helsingør. Resten blev stillet i bero, fordi de første domme blev anket til landsretten af både forsvarer og anklagemyndigheden. Forsvareren Morten Ramsdal argumenterede i sin anke for en frifindelse, fordi forbuddet efter hans mening er i strid med EU-lovgivningen. De danske og svenske regeringer har ikke har kompetence til at lovgive uden for egen 12 mil-zone, mener han i følge Fredersiksborg Amts Avis.

Havskräfta

Havskräfta

Havskräfta heter jomfruhummer i Danmark och det är vad hummer i den danska texten betyder. Även i fallen med de åtalade fiskarna från Gilleleje handlar det om ganska små båtar och absolut inga så kallade monsterbåtar. Något som överhuvudtaget inte finns i Sverige. Knappast någonstans i Europa heller.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!