Fritidsfiske är det stora hotet mot kustnära yrkesfiske

Många miljörörelser, politiker, tjänstemän och forskare som sysslar med fiskerifrågor upprepar i det oändliga sina heliga mantran. Storskaligt fiske hotar det kustnära fisket. Storskaligt fiske hotar fiskbestånden. Småskaligt kustnära fiske är mer miljövänligt, ekologiskt hållbart och skonsamt. Inget av dessa påståenden är sann i sig. Såväl småskaligt som storskaligt fisk kan utrota fiskbestånd. Det finns därvidlag ingen skillnad.  Samma sak gäller miljövänligheten och hållbarheten. Det finns därvidlag ingen skillnad. Storskaligt fiske bedrivs oftast på helt andra fiskbestånd än det kustnära småskaliga fisket och de två konkurrerar därför inte med varandra utan fungerar snarare kompletterande.

Ett fiske som däremot konkurrerar med det småskaliga och kustnära fisket är fritidsfisket. Fritidsfisket utgör därmed sannolikt det stora hotet mot yrkesfisket.  I Östersjön står exempelvis fritidsfisket för 90–95 procent av den totala fångsten vad det gäller av abborre, gädda och gös.

Huvuddelen av öringfångsterna i havet står fritidsfisket för och på Västkusten svarar fritidsfisket för cirka 80-90% av hummerfisket, mellan 50 och 75% av krabbfångsterna liksom 70-80% av makrillen som fiskas längs kusten (kustkvoten 2013 var 400 ton, cirka 300 ton fiskades upp, fritidsfisket tog upp mellan 1000 och 1 500 ton). På liknande sätt förhåller det sig med andra kustnära fiskbestånd.

Fritidsfisket står uppenbarligen för stora delar av fångsterna av fisk i kustnära lägen att de kan påverka fiskbestånden och därmed yrkesfiskarnas möjlighet att försörja sig. 20-25% av fritidsfisket sker med burar, fällor och garn, dvs mängdfångande redskap och inte med handredskap. Även en del av dörjfisket på exempelvis makrill och pilkfisket kan säkert betraktas som mängdfångande i verkligheten, men hanteras inte så i praktiken. Fritidsfisket har dock i stort sett ingen påverkan på det storskaliga utsjöfisket, Det omvända gäller förstås också. Småskaligt kustnära fiske och fritidsfiske inriktar sig däremot på samma fiskarter och samma fiskbestånd i stor utsträckning. På Västkusten är det främst hummer och krabba, men det gäller även lokala bestånd av torsk, piggvar och rödspätta. I Östersjön är det främst abborre, gädda, gös och sik det gäller.

Makrillbeståndet som sådant påverkas dock inte egentligen av kustfiske eller fritidsfiske då allt fiske på makrill sker på samma vandrande bestånd.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!