Estniska fiskerättigheter 2014

Sen 2003 har Estland individuella överförbara fiskerättigheter. Detta har lett till en halvering av fiskeflottan, stopp för överetablering och överkapacitet. Den ursprungliga tilldelningen av fiskerättigheter skedde på basis av historiska fångster 1999-2001. Fiskerättigheterna innehas av fiskeriföretag, men för att få inneha fiskerättigheter måste fiskeriföretaget har en fiskebåt.

Estlands kvot för sill (TAC) har delats i två delar, en del för det kustnära fisket med båtar under 12 meter och en del för trålfisket längre ut i Östersjön. I det kustnära fisket får båtarna bara använda passiva redskap. I Riga-bukten tillhör 46% av sillkvoten det kustnära fisket och i övriga Östersjövatten 11.35%.

Överförbara fiskerättigheter verkar bara finnas i det mer storskaliga fisket, då Estland har nästan 29 000 ton sill som TAC för 2014 medan tabellen över överförbara fiskerättigheter bara tar upp ungefär 19 000 ton. Hela skarpsillskvoten på lite över 27 000 ton ingår i de överförbara fiskerättigheterna.

Kaluri

Kaluri, ägd av Hiiu Kalur.

Tänk på att det handlar om överförbara fiskerättigheter. De ändrar sig under året och behöver därför inte längre vara så som tabellen anger dem.

Största innehavare överförbara fiskerättigheter skarpsill, företag, ton, 2014

Hiiu Kalur, 7 260
Morobell, 5 343
Kaabeltau, 3 057
DGM Shipping, 2 074
Krapesk, 1 590
Keskpunkt, 1 320
Kalalaev Kotkas, 1 068
Forttem Holding, 896
Caroline, 893
Saare Rand, 820

Största innehavare överförbara fiskerättigheter sill, företag, ton, 2014

Hiiu Kalur, 4 391
Morobell, 3 576
Kaabeltau, 2 268
DGM Shipping, 1 457
Krapesk, 1 338
Kalalaev Kotkas, 1 025
Saare Rand, 778
Forttem Holding, 633
Monistico, 529
Keskpunkt, 440

Största innehavare överförbara fiskerättigheter torsk, företag, ton, 2014

Morobell, 314
DGM Shipping, 259
Hiiu Kalur, 228
Ramsun, 194
Rosalie, 173

Det estländska systemet har inga begränsningar av hur mycket fiskekrättigheter för en viss kvot ett företag får inneha. De mindre företagen har i allmänhet bara en båt vardera.

Rossvik

Rossvik, ägd av DGM Shipping

Vid sidan av fisket i Östersjön har Estland också fiskeriföretag som är verksamma i  Nordatlanten och i andra delar av världshaven. Det är de i huvudsak utlandsägda företagen MFV Lootus och Reval Seafoods, ägt av Reyktal och Ocean Prawns.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!