Billners Rederi

Grundades 1928 som Rederi AB Sylvia i syfte att transportera kol för Billners Kolimport AB (grundat 1919). Omvandlades dock snart till ett tankrederi. Namnet ändrat till Billners Rederi AB år 1945.

Grundare av rederiet var Albert Billner (1892-1958) och efter hans död tog sönerna Kjell A. Billner och Rolf A. Billneröver företaget. Albert Billner ägde också Trawl AB Skagen (Trål AB Skagen), ett av de svenska företag som ägde ångtrålare. Trawl AB Skagen grundades 1926 och år 1946 ändrades namnet till Billners Handels AB. Bland de ångtrålare som funnits i Trawl AB Skagens ägo finns GG 28 Viros och GG 83 Albatross. Företaget ägde också träfiskebåtar som GG 338 Anglia.

FD 353 Albatross

FD 353 Albatross, senare GG 83 Albatross.

Yngste sonen Kjell A. Billner (1919-??) som VD och styrelseledamot från 1956 och den äldre sonen Rolf A. Billner (1917-??) styrelseledamot från 1951. Billner-koncernens verksamhet upphörde i början av 1980-talet.

Albert Billner och sedan hans änka Helfrid Billner (f. Söderberg) ägde åren 1938-1971 en fastighet på Särö. Även Kjell A. Werner och hans första fru Margaretha Werner hade Särö som sommarställe.

Huvuddelen av texten hämtad från Det Gamla Göteborg.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!