Reuters rederier

Gustaf E Reuter (1868-1922) grundade och ägde en lång rad rederier. Han var gift med Sigrid Strömmers. Sönerna Gösta Reuter(1907-1993) och Hakon A Reuter om också att bedriva rederiverksamhet som vuxna. Det handlar om företag som Gustaf E Reuters Kolimport AB, från 1919 AB Bergelin & Reuter som ägdes tillsammans med Hugo Bergelin och var inriktat på fiske med ångtrålare, från 1927 återigen Gustaf E Reuters Kolimport AB och från 1945 Reuters Kolimport AB, Reuters Handels AB, Ångfartygs AB Harold (bildat 1894, ägdes först av KOF Dalman och senare av Reuter), Ångfartygs AB Margit, Rederi AB Heresa (ägt av Gustaf E Reuter tillsammans med Rudolf Hedberg och Sven Salén).

Från 1937 var Olaus Olssons Kolimport ägare av Gustaf E Reuters Kolimport AB. Kooperativa Förbundet (KF) ägde för sin del 50% av Olaus Olssons Kolimport.

Efter Gustaf E Reuters död delades koncernen i två delar, en del i Stockholm som ägdes av Gösta Reuter som inkluderade AB Bensintransport som innan 1935 förmodligen hette Rederi AB Tergus samt Rederi AB Turego (grundat 1939 som AB Juni, bytt namn 1943) och en del i Göteborg med bolagen Trawl AB Meera (ångtrålsbolag bildat 1926), Rederi AB Atlantides och Rederi AB Reut som ägdes av Hakon A Reuter.

AB Bergelin & Reuter samt Trawl AB Meera ägde bland annat ångtrålarna GG 871 Meera och GG 888 Aries.

GG 871 Meera

GG 871 Meera

AB Bensintransport var inriktat på mindre tanktonnage och bunkeroljeverksamhet. Bolaget var verksamt till 1972.

Gösta Reuter var i sitt första äktenskap gift med skådespelaren Sickan Carlsson (1915-2011) och i sitt andra med Märtha Larsson (1915–1983). Han hade fem barn, två i första äktenskapet och tre i andra.

Rederi AB Atlantides togs 1941 över av Oberkommando der Marine (OKM) via bolaget Montan-Union Gmbh. Vid denna tid ägde bolaget två tankers, MS Atlantides och MS Solvik. Bolagets företrädare och bulvanägare i Sverige blev Hakon A Reuter. 1946 tog Flyktkapitalbyrån över företaget med Byle och H A Reuter till administratörer för rederiets fartyg MS Atlantides. 1947 köptes fartyget först av ett partrederi med G Dalman, O Dalman, O Kihlström, G Lagerlöw och J Ramborg som ägare varefter det övertogs av Rederi AB Jan.

Hakon A Reuters andra rederi var Rederi AB Reut som sannolikt grundades 1928 och fick sitt första fartyg samma år, tankern MT Gustaf E Reuter. Reut bedrev även trafik i Bortre Asien. Efter andra världskriget flyttade Reut sitt huvudkontor från Göteborg till Kungsbacka. Rederi AB Reut tycks ha upphört med sin verksamhet år 1969. Förutom att Reuter agerade bulvan för tyska marinen chartrades en del Reuters fartyg av tyska marinen under andra världskriget.

En tredje son till Gustaf E Reuter var Terje Hakon Reuter som enligt osäkra uppgifter ska ha varit bosatt på Mallorca och en riktig extrem festprisse.

Gustaf E Reuters dotter Margit Reuter (1909-?) var gift med polismästare Gillis Kleberg (1899-1970) och mor till John G. Kleberg (1930-2009), gift med Margareta Wallenius och i många år den ledande personen i Wallenius-rederierna.

Terje (Gustaf) Reuter (1924-2005) var för sin del sonson till Gustaf E Reuter, gift med skådespelaren Bojan Westin och far till skådespelaren Suzanne Reuter.  Vem som var Terje Gustaf Reuters far har jag inte kunna utröna, men nån av sönerna till Gustaf E Reuter var det.

Texten hämtad från Det gamla Göteborg.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!