Sannes Rederi

Johan Newton Sanne (1836-1919) var grosshandlare och skeppsredare i Uddevalla. På 1860-talet startade han en firma för trävaruexport och 1865 började han importera kol. 1872 anlade han ett varv invid Lövåsberget i Uddevalla. Detta varv byggde träfartyg en bit in på 1890-talet.

Han startade sitt rederi år 1878 och hade till en början bara segelfartyg. 1899 överläts verksamheten på AB J.N. Sanne. Han var själv ägare och VD.

Sanne ägde dock fortfarande andelar i olika fartyg, däribland i en del ångtrålare.  Den första ångtrålaren han köpte var UA 2 Fiskmåsen (tidigare Anglia) som köptes av AB J.N. Sanne år 1907. Denna ångtrålare övertogs 1919 av Trål AB Fiskmåsen, ägt av sonen Sven Sanne. Såldes 1926 till Fiskeri AB Neptun i Göteborg och blev GG 53 Neptun.

UA 2 Fiskmåsen

UA 2 Fiskmåsen på LIndholmens varv i Göteborg

1908 köpte han personligen ångtrålaren Walwyn Castle som blev UA 4 Hafsörnen i Sverige. Båten övertogs 1916 av AB J.N. Sanne och fyra år senare av Trål AB Fiskmåsen. Såld till annan ägare i Göteborg år 1934.

Nästa båt han köpte personligen var Irrawaddy som han köpte från England år 1912. Den blev UA 7 Albatross.1916 övertogs den av AB J.N. Sanne och 1920 av Trål AB Fiskmåsen. Upphuggen 1923.

Den fjärde och sista ångtrålaren som familjen Sanne ägde i Uddevalla var UA 18 Stormfågeln som hette Cygnet när den 1928 köptes av Trål AB Fiskmåsen. Den såldes 1936 till Norge.

AB J.N. Sanne fortsatte också med sin rederiverksamhet samtidigt som företaget hade intressen i fiskeriverksamhet. Efter att fiskeriverksamheten överförts till Trål AB Fiskmåsen var J.N. Sanne ett renodlat vanligt rederi. Det tycks dock ha avvecklats på 1930-talet och företaget lades ner 1936.  Även familjens fiskeriverksamhet avvecklades under samma period.

I början av 1930-talet hade familjen dock startat företaget Sannes Kolimport AB och detta företag drevs vidare av familjen. Efter kriget började företaget handla med olja och det fanns i all fall kvar till 1992. Någon gång har företaget sålts till Shell, för 2006 är det en del av Shells verksamhet.

Johan N Sanne ägde också Morlanda säteri, egendomar och pappersbruk i Värmland och var verksam i Munkedals bruk samt stenhuggeriföretaget Kullgrens Enka. Politikern Gunnar Sanne var också en son till J.N. Sanne.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!