MSC-märkt fiske i Sverige

MSC-märkning innebär att en organisation, Marine Stewardship Council, har bedömt att fisket bedrivs på ett hållbart sätt. Det betyder inte att fisket måste vara totalt miljövänligt, bara att det bedrivs på ett sätt som innebär att fisket ifråga inte riskerratt utrota fiskarterna som fiskas eller fiskarterna som tas som bifångst. I Sverige är det bara en liten del av fisket som har MSC-märkning. I två fall är det storskaligt fiske utifrån svenska förhållanden. Det gäller torskfisket i östra delarna av Östersjön och sillfisket i Nordsjön.

Det sistnämnda fisket bedrivs i huvudsak av en enda svensk fiskebåt, GG 764 Astrid, som har huvuddelen av fiskerättigheterna till sill i Nordsjön, men också av GG 203 Ginneton och några få andra båtar. Det handlar främst om maatjessillfisket på våren. Av de totala fiskerättigheterna för sill i Västerhavet innehar Astrid 30%. GG 764 Astrid är från Rörö och tillsammans med andra Röröbåtar innehar de totalt 35% av fiskerättigheterna för sill i Västerhavet.

När det gäller torskfisket i östra Östersjön är det fler än 100 båtar som deltar i det. Allt från medelstora båtar från Västkusten till små båtar på Östkusten.

Utöver dessa fisken är det bara kräftfisket i Skagerak och Kattegatt samt gösfisket i Hjälmaren som är MSC-märkt. Dessutom finns det repodlade MSC-märkta blåmusslor. I kräftfisket deltar allt från medelstora till mycket små båtar som fiskar med bur.

Läs mer om det MSC-märkta kräftfisket:

Det finns också några mindre fisken som är KRAV.märkta. Det ska jag återkomma till.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!