Rist för att skilja fisk från plattfisk

Jag vet att det finns svenska fiskebåtar som fiskar fisk och kräfta som experimenterar med en rist som kan skilja fisk från plattfisk. Anledningen är att de får för mycket torsk i förhållande till vad det finns kvoter för men de kan landa mer plattfisk och kräfta än vad de i verkligheten gör. Nästa år när utkastförbud införs i Västerhavet kommer detta att innebära stora problem för många fiskare i Nordsjön, Skagerak och Kattegatt. En rist som kan sortera bort torsk och annan fisk vore då en vettig sak.

Även på Bornholm ägnar sig fiskare åt samma experimenterande med ristkonstruktioner som kan sortera fisk och plattfisk. I deras fall handlar det om att de vill ha mindre plattfisk (främst skrubbskädda) av flera olika skäl:

Det hele startede for blot 3 måneder siden, hvor diskussionen på et indledende møde omkring discard og torsk i Østersøen, arrangeret af Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening, og om hvorledes man bedst kunne selektere fangsten.

[…]

I tæt samarbejde med en smed fik han fremstillet riste til selektering af skrubber i trawlet og efter flere forsøg og fremstilling af ekstra stærke riste samt mange justeringer med hvor i trawlet risten virker bedst, er resultatet blevet, at mellem 60 og 80 procent af skrubberne nu sorteres fra inden løftet og inden den vigtige fangst af torsk takles i kassen.

Her påpegede Svaneke fiskeren Claus Stenmann Hansen, at det helt store problem i selekteringen, var skrubberne og mængden af dem. De lukkede simpelthen for ”hullerne”, så selekteringen af torsken ikke kunne gennemføres forsvarligt og med et retvisende resultat.

I bekræftende fald DTU ville have Svaneke fiskeren med i forsøget, så ville fiskerens første prioritet være at minimere antallet af skrubber i hvert slæb.

Försöken med risten har varit så framgångsrika att de ska utvecklas vidare i regi av DTU Aqua.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!