Yukon Delta – YDFDA

Yukon Delta Fisheries Development Association (YDFDA) är en av resursmässigt minsta av de så kallade Community Development Funds som kontrolleras av Alaskas ursprungsbefolkning. Bakgrunden till fondernas uppkomst är att ursprungsbefolkningen i Alaska krävde att de skulle få del av fisket och vinsterna från fisket i farvattnen runt Alaska. Genom olika beslut i början av 1990-talet fick ursprungsbefolkningen del i fisket:

The Community Development Quota (CDQ) program was developed by the North Pacific Fishery Management Council in 1991 and went into effect in December, 1992. At that time, only two communities in western Alaska (Unalaska and Akutan) had any meaningful participation in the Bering Sea/Aleutian Islands groundfish and crab fisheries.

The intent of the program was – and remains – to provide economically disadvantaged communities in western Alaska with the opportunity to generate capital.

CBSFA är medlemsmässigt ungefär lika liten och organiserar dessutom bara befolkningen på en enda liten ö, St. Paul, men har lite större kapital än YDFDA och den tredje av de små CDQ-organisationerna, APICDA.

YDFDA organiserar sex byar/samfälligheter. Organisationen/företaget är engagerat i båtbyggeri och laxfiske, det senare genom Kwik’pak Fisheries LLC och det förstnämnda genom Yukon Marine Manufacturing.

Dessutom äger företaget andel i 6 större fiskebåtar, 90% i Akukurak Fisheries LLC som äger fiskebåten Courageous, 75% i Alakanuk Beauty LLC med fiskebåten American Beauty, 75 % Emmonak Leader LLC som äger trålaren Ocean Leader, 45% i Kiska Sea Northern LLC som äger Kiska Sea (195 bt), 45% i Romanzof Fisheries LLC med båten Baranof och 30,3% i Golden Alaska Seafoods LLC som i sin tur äger fabrikstrålaren Golden Alaska (3 706). Dessa båtar, förutom Golden Alaska, ägnar sig åt att fiska pollock, stillahavstorsk, sablefish (svart torsk) och krabba.

Golden Alaska

Övriga delägare i Golden Alaska är mindre fiskeriföretag och fiskberedningsfabriker som levererar till fabriken ombord på Golden Alaska eller köper produkter från den. Golden Alaska är bara en fabrik och fiskar inte själva även om det är en tidigare trålare.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!