Aleutian Pribilof – APICDA

Aleutian Pribilof Island Community Development Association (APICDA) är en av resursmässigt minsta av de så kallade Community Development Funds som kontrolleras av Alaska ursprungsbefolkning. Bakgrunden till fondernas uppkomst är att ursprungsbefolkningen i Alaska krävde att de skulle få del av fisket och vinsterna från fisket i farvattnen runt Alaska. Genom olika beslut i början av 1990-talet fick ursprungsbefolkningen del i fisket:

The Community Development Quota (CDQ) program was developed by the North Pacific Fishery Management Council in 1991 and went into effect in December, 1992. At that time, only two communities in western Alaska (Unalaska and Akutan) had any meaningful participation in the Bering Sea/Aleutian Islands groundfish and crab fisheries.

The intent of the program was – and remains – to provide economically disadvantaged communities in western Alaska with the opportunity to generate capital.

CBSFA är medlemsmässigt lika ungefär lika liten och organiserar dessutom bara befolkningen på en enda liten ö, St. Paul, men har lite större kapital än APICDA och den tredje av de små CDQ-organisationerna, YDFDA. APICDA och de andra små CDQ-organisationerna kontrollerar stora fiskerättigheter per person. Det har gjort att den största och rikaste CDQ-Organisationen Coastal Village (CVRF) klagat högljutt och krävt en förändring. Alla andra har motsatt sig kraven från CVRF inklusive de organisationer som är lika stora som CVRF, nämligen BBEDC och NSEDC. Coastal Villages är den CDQ-organisation som har de största kvoterna utanför CDQ-programmet så att bara titta på de kvoter som tilldelas inom programmet undervärderar hur stopra kvoter de har.

CDQ-programmet har i sin helhet lett till att Alaskas urinnevånare kunnat tillgodogöra sig vinsterna från fisket i Berings hav på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Det stora värdet i fisket och fiskerättigheterna har dock lett till motsättningar inom och mellan organisationerna. Ett problem är exempelvisde stora bifångsterna av lax i det storskaliga pollockfisket. Bifångster som lett till problem med laxstammarna i floderna och för det mer småskaliga fisket och turismen.

APICDA har bara satsat lite på själva fisket utan istället i huvudsak investerat i fiskberedning och fiskhandel. De äger 50% i Atka Pride Seafoods vars andra halva ägs Atka Fishermen’s Association, hela Bering Pacific Seafoods och Cannon Fish Company, hälften av Nelson Lagoon Storage Company där den andra hälften ägs Nelson Lagoon Tribal Council. Vidare har de del i utvecklingsbolaget Kayux Development, som ägs tillsammans med St. George Tanaq Corporation, och del i turistföretaget Aleutian Adventures.

Styrelsen i APICDA består främst av personer aktiva i fiskeriverksamhet.  I Akutan äger APICDA tre fiskebåtar ihop med Trident Seafoods. Exakt vilka är oklart.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!