Knak – Meilsø och Allesøe

I likhet med Jette Kristine E 727 ApS har de partrederier, i vilka Leif Knak och Andi Knak är delägare, personkopplingar till TripleNine-koncernen. Partrederierna som familjen Knak är delägare i är PR Allesøe L 441, PR Meilsø L 673 Leif Knak Andi Knak och Mini-Knak. Delägare i PR Allesøe L 441 och PR Meilsø L 673 ät Leif Knak, Andi Knak, Frits Randal Munk Pedersen, Rene Røn Fiskeri ApS (René Røn) och Danny Ørts Andersen Fiskeri ApS (Danny Ørts Andersen). Mini-Knak ägs av Andi och Leif Knak samt Rene Røn Fiskeri ApS.

De olika partrederierna äger tre båtar, L 441 Allesøe, L 673 Meilsø och L 811 Mini Knak. Den sistnämnda båten är en mycket liten kvotägarbåt. Båtarna har Thyborøn som hemmahamn. Fisket är sannolikt kraftigt säsongsbetonat då industrifisk tobis, sperling (vitlinglyra) och brisling (skarpsill) är de enda fiskerättighter de har inom det pelagiska området.

Fiskart och område, ägd kvotandel (pelagiskt, IOK)

Brisling (skarpsill) i Nordsjön 5,4%
Tobis, 3,8%
Sperling (vitlinglyra), 6,4%

Leif Knak äger också Fiskeriselskabet Strandir ApS som i sin tur äger jollen L 48 Strandir. Via det företaget och den båten innehar Leif Knak också en del demersala fiskerättigheter (FKA).

Fiskart och område, ägd kvotandel (demersalt, FKA)

Torsk västra Östersjön, 0,4%
Torsk, östra Östersjön, 2,0%
Torsk, Östersjön DØX, 0,4%
Tunga, Nordsjön, 0,6%
Rödspätta Nordsjön, 0,4%
Rödspätta Kattegatt, 0,1%
Rödspätta Östersjön, 0,4%
Jomfruhummer (kräfta) Nordsjön, 1,3%
Kulmule (kummel), 0,3%
Pigg- och slätvar, 0,2%

Omsättningssiffror och liknande finns inte att tillgå för företaget då det handlar om partrederier. Rene Røn ApS hade bokförda tillgångar på 7 miljoner DKK den siste december 2014.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!